Remont ważnej ulicy

3 sierpnia 2020

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej na ulicy Marcina Bielskiego, wicewojewoda podkarpacki, Jolanta Sawicka, ogłosiła decyzję o przyznaniu z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych dotacji  w wysokości prawie 3 i pół miliona zł na remont tej ulicy. 

Dotacja ta stanowi połowę całkowitego kosztu remontu, a resztę musi pokryć miasto ze swego budżetu. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu roku (w latach 2020-2021), a jej całkowita wartość to 6 milionów 880 tysięcy zł. Ulica Bielskiego zostanie wyremontowana na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką – do kościoła, czyli do skrzyżowania z ulicą gen. Sikorskiego. Długość tego odcinka to 1,7 kilometra jezdni oraz ponad 1,8 kilometra chodników. Dodatkowo, dla zwiększenia bezpieczeństwa, zostaną wykonane bariery energochłonne, jak również dwa podniesione, łatwo zauważalne przejścia dla pieszych. Remont dotyczyć będzie także trzech zatok autobusowych oraz siedmiu skrzyżowań ulicy Bielskiego z drogami publicznymi. 

 Bardzo nas cieszy, że mogliśmy podjąć szereg działań, aby ten wniosek miasta został zrealizowany. Wspieramy wszystkich, którzy chcą aby to nasze piękne miasto rozwijało się. I zachęcam do korzystania z takich instrumentów, jak np. „tarcza samorządowa”, która daje takie możliwości zarówno powiatom, jak i gminom, w realizacji zadań związanych z rozbudową czy remontem dróg, także przedszkoli czy domów pomocy społecznej   wicewojewoda podkarpacki, Jolanta Sawicka.    

Maciej Kamiński dziękował   za dotację, bez której kosztowny remont ulicy Bielskiego, o co od dawna prosił Zarząd Osiedla, byłby niemożliwy. Przytoczył treść pisma Zarządu Osiedla „Rycerskie” i przypomniał, że wcześniejszy wniosek o dotację na remont ulicy Bielskiego, złożony przez prezydenta miasta, nie przebił się przez weryfikację do realizacji. Znalazł się na liście rezerwowej i dopiero teraz został zweryfikowany pozytywnie.  

To była oczekiwana od wielu lat inwestycja, której mieszkańcy nie mogli się doprosić. Mieszkańcy już stracili wiarę, że ta ulica zostanie kiedykolwiek wyremontowana. A bez dotacji rządowej, tylko ze środków z budżetu miasta Przemyśla, byłby ten remont praktycznie niemożliwyMaciej Kamiński.

Jako najpilniejsze do remontu, wymienił on kolejne ulice: Kruhel Wielki, Wysockiego, Focha i Sucharskiego.  

Za decyzję o przyznaniu dotacji na remont ulicy Bielskiego dziękował również przewodniczący klubu radnych Regia Civitas, Robert Bal. Wyraził on zarazem nadzieję, że wiele innych zadań czekających w Przemyślu na realizację, będzie mogło być dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. 

 

(  jb)