Rehabilitacja w oczach dziecka. Podsumowanie konkursu w Bibliotece Przemyskiej

25 listopada 2016

W dniu 18 listopada, w siedzibie Przemyskiej Publicznej Biblioteki podsumowano Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Rehabilitacja w oczach dziecka”. Zgłoszono do niego 78 prac z 15 placówek.

Konkurs skierowany był do dzieci w wieku 5-9 lat. Z pomocą nauczycieli i rodziców mali artyści świetnie sobie poradzili z tym zadaniem. Zgłoszone prace oceniano w pięciu kategoriach wiekowych, przyznając nagrody i wyróżnienia.

Celem konkursu było propagowanie idei wczesnej interwencji, wczesnego diagnozowania potrzeb dzieci. W pierwszej chwili rehabilitacja kojarzy się z salą rehabilitacyjną, ćwiczeniami, ale tak naprawdę dla dzieci jest ona zabawą. Jest to przede wszystkim ruch na świeżym powietrzu, bieganie czy chociażby spacer z psem. Metody są przeróżne i widać je w tych pracach konkursowych – koordynator konkursu Alicja Błonarowicz z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu – Zależało nam żeby dotrzeć do jak największej grupy rodziców aby jak tylko zauważą jakiekolwiek problemy u swojego dziecka nie zostawiali tego, a próbowali poszukać pomocy u lekarza pediatry, neurologa czy też podejść do nas poradzić się. Jesteśmy placówką dziennego pobytu dla dzieci nie tylko niepełnosprawnych, ale też z zaburzeniami rozwoju i można u nas taką specjalistyczną pomoc uzyskać.

W Ośrodku Wczesnej Interwencji prowadzonym przez Koło przyjmowane są dzieci niepełnosprawne i z zaburzeniami rozwoju, od urodzenia do 18 roku życia. Prowadzony jest tutaj Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, w ramach zajęć odbywa się wielospecjalistyczna terapia dzieci. Zespół składający się z lekarza, terapeuty, psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego analizuje potrzeby dziecka, pisze indywidualny program terapeutyczny dla niego, który realizowany jest we ścisłej współpracy z rodzicem.

Organizatorem konkursu było : Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu. Współorganizatorem Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu i Przemyska Biblioteka Publiczna.

Konkurs zorganizowano w ramach realizacji zadania publicznego „Popularyzacja systemu wczesnej interwencji kluczem do zdrowia rodzin” w formie wsparcia przez Województwo Podkarpackie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Anna Fortuna