PWSW zaprasza do wzięcia udziału w „Konkursie na esej w zakresie nauk społecznych, politologii, socjologii i stosunków międzynarodowych”

16 lutego 2016

Instytut Nauk Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu serdecznie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych do wzięcia udziału w IX edycji Międzynarodowego Polsko-Ukraińskiego „Konkursu na esej w zakresie nauk społecznych – politologii, socjologii i stosunków międzynarodowych”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas ponadgimnazjalnych w Polsce i na Ukrainie. Głównym celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży polskiej i ukraińskiej problemami społecznymi, charakterystycznymi dla współczesnych nauk o polityce, internacjologii i socjologii oraz możliwość podniesienie kwalifikacji, istotnych w wyborze atrakcyjnego kierunku studiów i wymarzonej profesji w przyszłości. Ponadto konkurs ma popularyzować wiedzę o problemach współczesnego państwa (Polski i Ukrainy) oraz złożoności procesów zachodzących w środowisku międzynarodowym, jak również rozwijanie szczegółowych zainteresowań obejmujących szeroko rozumianą problematykę wewnątrzpaństwową i międzynarodową.

Zakres tematyczny Konkursu obejmuje następujące problemy i zagadnienia (jeden temat do wyboru):

  1. Regionalny wymiar bezpieczeństwa energetycznego – Polska i Ukraina wobec wyzwań polityki „monopolu energetycznego” Federacji Rosyjskiej.
  2. Bezpieczeństwo czy prawa człowieka – realny czy fałszywy dylemat w obliczu wybranych zagrożeń bezpieczeństwa w Europie i na świecie?

  1. Migracje jako współczesne wyzwania społeczno-kulturowe.

Zwycięzca konkursu oraz zdobywcy II i III miejsca otrzymają nagrodę główną oraz wartościowe wyróżnienia – nowoczesne TABLETY, a także pamiątkowe dyplomy i cenne nagrody książkowe. Ponadto, prace laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej INS PWSW oraz w instytutowym periodyku naukowym (publikacja recenzowana).

Esej powinien być napisany standardową czcionką (Times New Roman – 12) w formacie A4. Dopuszczalna ilość znaków bez spacji – 8-12 tys. Obowiązuje stosowanie przypisów i umieszczenie na końcu pracy wykazu wykorzystanej literatury. Międzynarodowy charakter Konkursu zakłada możliwość przygotowania eseju w językach polskim i angielskim (do wyboru). Do eseju należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie internetowej instytutu: http://www.pwsw.pl/edycja-ix-20152016 .

Prace wraz z formularzem należy wysłać za pośrednictwem szkoły lub samodzielnie na adres do dnia 31 marca 2016 r. :

Instytut Nauk Społecznych

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

ul. Książąt Lubomirskich 4

37- 700 Przemyśl oraz dodatkowo drogą elektroniczną: stosunki@pwsw.eu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 8 kwietnia, a planowany termin wręczenia nagród, to 21 kwietnia.

Honorowy patronat nad konkursem zadeklarowali Marszałek Sejmu RP, Konsul Generalny RP na Ukrainie oraz wyspecjalizowane ośrodki analityczne i instytucje publiczne m.in.: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie.