Ptasia grypa w pobliżu Przemyśla

20 grudnia 2016

W jednym z gospodarstw w Wapowcach wykryto ognisko ptasiej grypy.

Jak poinformował główny Lekarz Weterynarii w dniu 18 grudnia 2016 r., w godzinach wieczornych, potwierdzono wystąpienie piątego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, w gospodarstwie w miejscowości Wapowce. Hodowano tam 72 sztuki drobiu, tj. kury, w tym kury ozdobne, kaczki i perliczki.

Badanie laboratoryjne próbek pobranych od tych ptaków, zostało wykonane w krajowym laboratorium referencyjnym ds. grypy ptaków w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Służby weterynaryjne nakazały zabić ptactwo.

Ze względu na bardzo poważne zagrożenie zakażenia drobiu wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków ze strony dzikiego ptactwa na całym terytorium Polski, a także z uwagi na pojawiające się nowe ogniska choroby zarówno w kraju, jak i innych państwach europejskich, Główny Lekarz Weterynarii stanowczo zaleca aby zarówno w gospodarstwach przyzagrodowych, utrzymujących drób na własne potrzeby, jak również w większych fermach komercyjnych, utrzymujących drób w systemie zamkniętym, zachowywać daleko idącą ostrożność i zapobiegliwość.

Zalecane środki ostrożności to :

  • wstrzymanie się od wypuszczania drobiu na wybiegi i pozostawiania go w budynkach inwentarskich,
  • zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób oraz paszy przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków,
  • wstrzymanie się od karmienia i pojenia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,
  • stosowanie w gospodarstwie wyłącznie przeznaczonej do tego celu odzieży i obuwia ochronnego, w tym bezwzględnie w przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą ptaków,
  • stosowanie mat dezynfekcyjnych w wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

Szczególny niepokój hodowców powinny wzbudzić następujące okoliczności i objawy u ptaków:

– zwiększone padnięcia ptaków w gospodarstwie,

– spadek dziennej produkcji jaj,

– spadek przyjęcia paszy lub wody,

– objawy kliniczne u ptaków: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność, sinica, wybroczyny, biegunka.

fot.Pixabay