Opozycja domaga się zwolnienia przedsiębiorców z podatku

23 kwietnia 2020

Grupa radnych opozycji złożyła wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, na której ma odbyć się głosowanie nad propozycjami skierowanymi w stronę poprawy sytuacji przemyskich przedsiębiorców dotkniętych kryzysem gospodarczym. Inicjatorem tej akcji jest radny Maciej Kamiński, a wspierają go radni PiS, SLD i Regia Civitas.

Opozycja proponuje, by w ramach pomocy dla przedsiębiorców miasto zrezygnowało z poboru podatku od nieruchomości, opłaty prolongacyjnej i opłaty targowej.

Nie wiadomo jakie są szanse, by projekt przeszedł, ponieważ koalicja posiada w radzie miasta kruchą większość uzależnioną od dyspozycji dwojga radnych opozycji, którzy rzadko pojawiają się na obradach. Wiadomo jednak, że z punktu widzenia prezydenta przyjęcie takiej propozycji oznaczałoby załamanie budżetu miasta. Z drugiej zaś strony, upadek przedsiębiorstw działających na terenie Przemyśla spowoduje spadek wpływów z PIT do miejskiej kasy, co i tak doprowadzi do kłopotów budżetowych miasta.

Złożona propozycja zakłada zwolnienie z podatku przedsiębiorców, którzy wykażą pogorszenie płynności finansowej na okres do 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. Choć projekt opozycji posiada wiele słabych punktów, koalicja będzie musiała się nagłowić jak uzasadnić i wytłumaczyć ewentualny brak pomocy lokalnym przedsiębiorstwom.

Sesja nadzwyczajna odbędzie się dzisiaj.