Przywrócono mały ruch graniczny na granicy z Ukrainą

3 sierpnia 2016

Na granicy z Ukrainą przywrócono mały ruch graniczny. Od 4 lipca był on zawieszony.

Od 2 sierpnia przywrócono mały ruch graniczny (MRG) na granicy z Ukrainą, co oznacza, że służby graniczne ponownie dokonują odpraw granicznych osób posługujących się zezwoleniami MRG.

Miesięczne zawieszenie ruchu MRG miało związek z organizacją w Warszawie w dniach od 4 lipca do 2 sierpia Szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Światowych Dni Młodzieży i zostało podjęte ze względów bezpieczeństwa.

Mały ruch graniczny (MRG), na granicy z Ukrainą obowiązuje od lipca 2009 r. Strefa przygraniczna ma 30 km i obejmuje wszystkich obywateli Ukrainy, którzy zamieszkują ten obszar od co najmniej trzech lat.
Zezwolenie MRG wydają polskie placówki dyplomatyczne. Dokument wydany po raz pierwszy jest ważny 2 lata, kolejny – 5 lat. Osoba, która przekroczyła granicę na jego podstawie, może przebywać w wyznaczonych strefach przygranicznych jednorazowo do 90 dni . Z zezwoleniem tym można przekraczać granicę dowolną ilość razy.