Przyjęto budżet Przemyśla na rok 2015. Co w nim znajdziemy ?

29 stycznia 2015

Przyjęto budżet miasta Przemyśla na rok 2015. Jest to uchwała, która teoretycznie zawiera pierwszą od wielu lat nadwyżkę oraz, która nie otrzymała ani jednego głosu przeciw. Co zatem jest w planach miasta na ten rok ?

Podczas dzisiejszej sesji przyjęto budżet miasta na rok 2015. Za jego uchwaleniem była koalicja prezydenckiego Porozumienia dla Przemyśla i PiS z 17 głosami. 6 głosów wstrzymujących się należało do radnych Platformy Obywatelskiej. Jest to sytuacja o tyle ciekawa, że projekt był, z wyjątkiem samego prezydenta i radnego Roberta Bala, w mniejszy lub większy sposób krytykowany przez wszystkich wypowiadających się rajców. Budżet przewiduje dochody na kwotę ponad 313 mln zł, a wydatki na 311 mln zł. Daje to pierwszą od kilku lat nadwyżkę, która wyniesie ponad 2 mln zł.

Zobaczmy zatem, realizację jakich zadań inwestycyjnych możemy się spodziewać w tym roku z zasobów finansowych budżetu. Kwotę 1,5 mln zł miasto przeznaczy na wodny plac zabaw dla dzieci, który będzie pierwszym etapem budowy większego kompleksu. W tym roku zostanie też wykonana większa część inwestycji związanych z modernizacją budynków przy ul.Tarnawskiego 13 i 15, dzięki czemu powstanie 26 mieszkań, które zostaną oddane do użytku w drugiej połowie 2016r. W planie jest realizacja również 6 zadań wybranych spośród zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego, a w tym m.in.: „Mini Orlik” przy SP NR 1, plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Nr 16. Kontynuowane będą prace związane z podziemną trasą turystyczną. Na ten cel zabezpieczono 300 tys. zł, kwota ta pozwoli uruchomić trasę i wyposażyć, a także wybudować kolejny jej łącznik, tym razem do piwnic kamienicy Rynek 11.

Zwiększone dochody pochodzące z podniesionego podatku od nieruchomości zostaną przeznaczone na zadania z zakresu oświaty – w wysokości 1,2 mln zł. Pozwoli to na zmniejszenie zobowiązań, dotyczących wynagrodzeń i naliczanych od nich składek. Pozostała część pieniędzy uzyskanych z ze zwiększonego podatku zostanie przeznaczona m.in.: na dodatki mieszkaniowe (650 tys. zł), wypłatę zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych (150 tys. zł) i zakup stolarki okiennej do lokali komunalnych (50 tys. zł), a także dopłatę do MZK (150 tys. zł) zwiększając w ten sposób rekompensatę z tytułu stosowanych ulg i zwolnień w cenach biletów.

W związku z ograniczeniem wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu, zaproponowano radnym przeniesienie dodatkowego 1 mln zł z kwoty planowanych wynagrodzeń i przeznaczenie ich na oświatę.

Radni o budżecie wypowiadali się w mało entuzjastyczny sposób, podkreślając niejednokrotnie, że jest on mało realny jednak pomimo tego żaden z nich nie zagłosował przeciw. Ryszard Kulej (SLD) podkreślał, że proponowany budżet nie jest niespodzianką i można było się spodziewać, że taką formę przyjmie. Wojciech Błachowicz (PO) podkreślił pozytywny aspekt budżetu jakim jest dalsze nie zadłużanie miasta. Jednak jego zdaniem w żadnym wypadku nie jest on rozwojowy, nie rozwiązuje problemów ani nawet nie daje impulsów do takiego działania o czym świadczy chociażby kwota zaledwie 30 tys. zł przeznaczona na promocję gospodarczą czy też podniesione podatki. Zdaniem Dariusza Iwaneczko (PiS) tak skonstruowany budżet jest koniecznością jednak nie wytycza on rozwoju miasta ani tez nie przewiduje zamknięcia rozpoczętych już inwestycji takich jak pawilon przy stoku narciarskim czy też Zielony Rynek. Dzięki temu budżetowi na pewno w najbliższych latach nie zmieni się sytuacja miasta.  Radny porównał proponowany projekt uchwały do samochodu, który ma do przejechania 350 km, zaś paliwa posiada jedynie na  300 km. Jednak Dariusz Iwaneczko opowiedział się za jego poparciem, dając tym samym prezydentowi carte blanche, a w konsekwencji późniejsze rozliczanie z jego realizacji. Wszyscy niemal jednogłośnie zauważyli niepokojącą kwestię dotyczącą niedofinansowania oświaty i przede wszystkim sportu.

Całe obrady rady, w trakcie których przegłosowano 19 projektów, były momentami bardzo burzliwe. O ich przebiegu  napiszemy w dniu jutrzejszym

Anna Fortuna