Przy kontroli granicznej okazał banknoty do gry planszowej

29 stycznia 2018

Obywatel Mołdawii podczas przekraczania granicznego przejścia pieszego w Medyce okazał banknoty podobne do tych używanych w popularnych grach planszowych.

W piątek 26 stycznia obywatel Mołdawii przekrał granicę do Polski przez przejście piesze w Medyce. Oprócz dokumentów podróży był zobowiązany przedstawić funkcjonariuszowi Straży Granicznej środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów pobytu w Polsce. Mężczyzna okazał pieniądze ale jak się okazało banknoty tylko przypominały euro, bardziej wyglądały jak te używane w popularnych grach planszowych. Ponadto na każdym z nich znajdował się napis, że nie stanowią one środków płatniczych. Cudzoziemiec liczył, że wprowadzi w błąd polskich funkcjonariuszy SG.

Strażnicy graniczni zabezpieczyli łącznie 8 banknotów, każdy o nominale 100 euro. Mołdawianin usłyszał zarzut usiłowania nielegalnego przekroczenia granicy przy użyciu podstępu. Oprócz zarzutów karnych cudzoziemiec otrzymał również administracyjna decyzję o odmowie wjazdu na teren Polski i w tym samym dniu wrócił na Ukrainę.