Funkcjonariusze KAS udaremnili nielegalny przewóz kotów

29 stycznia 2018

Funkcjonariusze Oddziału Celnego w Medyce udaremnili nielegalny przewóz przez granicę 6 kotów rasy brytyjskiej i szkockiej.

Przedstawione do kontroli dokumenty wskazywały, że zwierzęta te urodzone były w latach 2015-2016, natomiast wygląd przewożonych kotów wskazywał, że są one dużo młodsze i mogą mieć nie więcej niż 6 miesięcy.

Zwierzęta przewożono w dwóch niewielkich opakowaniach kartonowych z otworami, które miały zapewniać dopływ powietrza. Koty nie posiadały wszczepionych czytników chip, nie stwierdzono również danych chip z paszportów w systemie „identyfikacja.pl” dlatego też zwierzęta wraz z kierowcą zostały zawrócone na Ukrainę.

Posiadanie wymaganych prawem dokumentów weterynaryjnych przy przewozie zwierząt ma szczególe znaczenie w kwestii bezpieczeństwa epizootycznego i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu chorób zakaźnych zwierząt. Dodatkowo, jeżeli podróżny przemieszczający się ze zwierzęciem domowym przez granicę nie jest jego właścicielem – konieczne jest pisemne upoważnienie podpisane przez właściciela.

W razie przewozu większej liczby zwierząt (jak w opisywanym przypadku), niezbędne jest poddanie ich granicznej kontroli weterynaryjnej (na podkarpackiej granicy jest to możliwe na przejściu granicznym w Korczowej).

Fot. KAS