Przemyślanka uhonorowana za zasługi dla ochrony środowiska

23 listopada 2015

Koordynator do spraw ochrony zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem z Izby Celnej w Przemyślu został uhonorowany za zasługi dla ochrony środowiska. Wręczenie odznaczeń odbyło się w Warszawie podczas konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Z okazji 25-lecia funkcjonowania w Polsce Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) w Warszawie odbyła się jubileuszowa konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Środowiska. Izba Celna w Przemyślu aktywnie zwalcza nielegalny obrót zwierzętami i roślinami chronionymi na mocy tej konwencji, a dowodem licznych sukcesów w tym obszarze jest przyznanie koordynatorowi ds. CITES kom. Małgorzacie Czesak odznaczenia za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dyplomu uznania. Podczas konferencji podkreślono także zasługi poprzedniego koordynatora przemyskiej Izby Celnej, emerytowanego już funkcjonariusza Jerzego Nowaka.

Celem Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, tzw. Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin poprzez kontrolę i ograniczanie międzynarodowego handlu tymi zwierzętami i roślinami, ich rozpoznawalnymi częściami i produktami pochodnymi.

Tylko w tym roku podkarpacka Służba Celna wykryła ponad 40 takich nielegalnych przypadków, zatrzymując żywe okazy zwierząt np. papugi czy pijawki lekarskie ale także duże ilości różnego rodzaju medykamentów (ponad 5 tys. kapsułek oraz 240 maści, balsamów itp.) zawierających w swym składzie wyciąg z chronionych gatunków.

Tylko w ciągu ostatnich 6 lat, do Ogrodu Zoologicznego w Zamościu  trafiło blisko 10 tys. żywych chronionych zwierząt, zatrzymanych podczas kontroli na podkarpackich przejściach granicznych.