Przemyślanie robią karierę. Nowy rektor Akademii Leona Koźmińskiego

19 maja 2020

 

Pochodzący z Przemyśla Grzegorz Mazurek został powołany na stanowisko rektora renomowanej uczelni- Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Mazurek posiada tytuł profesora i jest naukowcem i praktykiem w dziedzinie ekonomii i zarządzania.

Studiował na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i University of Tilburg. Pracę doktorską z tematyki dostosowania przedsiębiorstw z GPW do współczesnej gospodarki obronił w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 15. lat zawodowo związany jest z warszawską Akademią Leona Koźmińskiego, gdzie pełnił funkcję m.in. prorektora do spraw współpracy zagranicznej.

Osiemnastego maja rada powiernicza uczelni powołała prof.dr. hab. Grzegorza Mazurka na stanowisko rektora.

Objęcie stanowiska rektora Akademii Leona Koźmińskiego i szerokie wsparcie ogromnej większości społeczności Akademii dla mojej kandydatury traktuję jako wielki zaszczyt i wyraz zaufania dla zaproponowanej wizji budowania uczelni nowoczesnej, rozumiejącej współczesny świat, odpowiedzialnej za rozwój swoich studentów.

-Grzegorz Mazurek

Nowy rektor nie zapomina o swoich korzeniach. W swoim biogramie uważa Przemyśl za najpiękniejsze miasto Polski i zachwyca się jego położeniem u wrót Karpat i wielokulturowością. Dzięki uprzejmości prof.Grzegorza Mazurka publikujemy kilka zdjęć jego uczelni.

 

zdj.grzegorzmazurek.pl , mat.pras.