Przemyśl w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej”

21 października 2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zakończył ocenę kandydatur do konkursu „Lider ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”. Wśród pozycji nominowanych są i te związane z Przemyślem.

Pozytywną weryfikację przeszły 22 kandydatury, tym samym zostały one nominowane w poszczególnych kategoriach. Na stronie internetowej ROPS trwa głosowanie w trzech kategoriach http://es.rops.rzeszow.pl/

W kategorii I : „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie” nominowani to :

 1. Gmina Miasta Sanok
 2. Gmina Żyraków
 3. Gmina Miejska Przemyśl
 4. Gmina Strzyżów
 5. Powiat Jarosławski

W kategorii II : „Lider ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” nominowani to :

 1. Centrum Integracji Społecznej w Dębicy
 2. Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie
 3. Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu
 4. Klub Integracji Społecznej przy MOPS w Stalowej Woli
 5. Spółdzielnia Socjalna „Ekoda”
 6. Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia”
 7. Spółdzielnia Socjalna „Ogród Dokumentów”
 8. Spółdzielnia Socjalna „Polifonia Project”
 9. Spółdzielnia Socjalna „KONAR”
 10. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy

W kategorii III : „Animator ekonomii społecznej” nominowani to:

 1. Pan Jan Ciołczyk
 2. Pan Paweł Maciechowski
 3. Pan Łukasz Maciechowski
 4. Pan Łukasz Janocha
 5. Pani Danuta Roma Wiech
 6. Pani Małgorzata Gotfryd
 7. Pan Sławomir Solecki