IX Regionalny Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej został już podsumowany

20 października 2016

W dniu 15 października w Centrum Kulturalnym w Przemyślu podsumowano IX Regionalny Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej. Wzięło w nim udział 33 twórców amatorów z czterech powiatów : jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego.

Na konkurs wpłynęły 102 prace z dziedziny malarstwa, rzeźby i rysunku. Oceniała je Komisja Artystyczna w składzie: Elżbieta Cieszyńska – artysta plastyk, Elżbieta Polenik – artysta plastyk, Rafał Kureczka – artysta plastyk. Poziom prac zgłoszonych do konkursu był bardzo wyrównany, ale szczególnie wyróżniła się kategoria malarstwa, która stwarza artystom najwięcej możliwości wykazania różnorodnych umiejętności, zarówno w formie jak i w poszukiwaniach kolorystycznych. W tegorocznym przeglądzie dużą część stanowiły prace w kategorii malarstwa plenerowego.

Wielu twórców pokazało część swoich rzeczywistych możliwości, wielu wykazało postęp co też rokuje dobrze na przyszłość, stwarzając perspektywy dalszego ich rozwoju.

Wystawa pokonkursowa to pokaz najbardziej reprezentatywnych przykładów różnych postaw twórczych, składających się na całokształt sztuki naszego regionu.

Nagrody i wyróżnienia finansowe, które ufundowało Centrum Kulturalne w Przemyślu zdobyli:

W dziedzinie malarstwa:

I Nagroda: Piotr Kisała z Oleszyc i Adam Lewandowski z Ostrowa

II Nagroda: Alicja Czado z Przemyśla, Andrzej Krzysztoforski z Przemyśla, Waldemar Kremer z Przemyśla, Władysław Zych z Medyki

III Nagroda: Jolanta Cicińska z Przemyśla, Emilia Fok z Przemyśla, Maciej Kasperski z Przemyśla, Jerzy Pacławski z Przemyśla, Herbert Czeglarek z Kosztowej

Wyróżnienia: Lucyna Bilo z Przemyśla, Dorota Furtak z Przemyśla, Maria Makowiecka z Sośnicy, Halina Pusio z Przemyśla, Anna Wilk z Przemyśla, Maria Zubik z Przemyśla

W dziedzinie rzeźby:
Wyróżnienie – Jerzy Marciniszyn z Jarosławia

W dziedzinie rysunku:
Wyróżnienie – Andrzej Kisała z Lubaczowa

Wystawa pokonkursowa będzie czynna do 1 listopada w Galerii „12”.

Anna Fortuna

no images were found