Przemyśl funduje stypendia najlepszym studentom PWSW

21 października 2016

Przemyscy radni podjęli uchwałę w sprawie Przemyskiego Programu Stypendialnego. Otrzymać jego mogą studenci Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej będący mieszkańcami Gminy Miejskiej Przemyśl.

Stypendium w wysokości do 300 zł wypłacane będzie ze środków z budżetu miasta. Otrzymać je będzie mógł student PWSW znajdujący się w grupie 10 osób z najwyższą średnią ocen na roku. Jednym z dodatkowym kryteriów jakie musi on spełnić jest również zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.

Przemyski Program Stypendialny ma być formą docenienia przez samorząd miasta roli jaką PWSW pełni w rozwoju naszej lokalnej społeczności.

Planowane jest przyznanie wprawdzie tylko jednego stypendium dla mieszkańców Przemyśla na każdym na każdym roku studiów, ale należy tę propozycję traktować jako ważny symbol wsparcia. Należy wyrazić nadzieję, iż w przyszłości możliwe będzie sfinansowanie większej ich liczby. Przyjęcie uchwały powinno się stać również zachętą dla innych samorządów Ziemi Przemyskiej do podjęcia podobnych działań – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Na PWSW studiują obecnie 802 osoby, z czego 218 to mieszkańcy Przemyśla. Szkoła oferuje 13 kierunków, z czego 4 inżynierskie: inżynierię środowiskową, mechatronikę, bezpieczeństwo i produkcję żywności, inżynierię transportu i logistykę.