Przemyśl posiada największe złoże gazu w Polsce

6 lutego 2018

Przemyśl posiada największe złoże gazu w Polsce. PGNiG poinformowało o odkryciu nowego horyzontu gazowego w eskploatowanym od 60 lat złożu Przemyśl.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało na swojej stronie internetowej o zakończeniu prób na odwiercie eksploatacyjnym Przemyśl–290 położonym w okolicy Ujkowic. W teście uzyskano wydatek absolutny gazu w ilości około 150 m3/min.
Odwiert o głębokości 2030 m wykonany został na przełomie 2017 i 2018 r. Jest on już czwartym w tym rejonie, z którego uzyskano przypływy gazu w ilościach przemysłowych. Do końca roku PGNiG planuje wykonać tam jeszcze trzy odwierty, a wiercenie kolejnego rozpocznie się jeszcze w lutym. Prace wiertnicze prowadzi EXALO Drilling, spółka z grupy kapitałowej PGNiG.

Odwiert Przemyśl-290 umożliwi wydobycie surowca z nowego horyzontu gazowego w złożu Przemyśl. Choć jest ono eksploatowane już od kilkudziesięciu lat, dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod badań i wierceń PGNiG wciąż odkrywa w nim kolejne zasoby surowca.

Zdjęcia sejsmiczne 3D zasadniczo zmieniły nasz pogląd na temat budowy geologicznej złoża. Na tej podstawie podjęliśmy decyzję o jego rewitalizacji, która pozwoli na eksploatację złoża przez kolejne dekady – powiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Złoże Przemyśl jest największym złożem gazu w Polsce. Pozyskiwany z niego surowiec jest najwyższej jakości – zawartość metanu wynosi ok. 98-99%. Od początku eksploatacji ze złoża wydobyto ponad 64 mld Nm3 gazu.

Obecnie PGNiG posiada w kraju 21 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 25 koncesji łącznych (poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie).