Przemyśl nie ma już żadnych sporów majątkowych z Gminami Żydowskimi. To absolutna czołówka w Polsce

24 stycznia 2017

Przemyśl jest jednym z pierwszych miast, które ma uregulowane postępowania roszczeniowe Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Rozpatrywanych było 59 spraw.

Miasto Przemyśl zakończyło wszelkie postępowania, które prowadzone były przed Komisją Regulacyjną ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Prowadzone sprawy związane były z ewentualnym zwrotem nieruchomości, które przed II wojną światową należały do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. W chwili obecnej Miasto Przemyśl ma uregulowane wszystkie sprawy dotyczące nieruchomości, o których zwrot Gmina wystąpiła.

Zgodnie z ustawą z 1997 r. o regulacji stosunku pomiędzy państwem, a gminami wyznaniowymi żydowskimi, powołano Komisję Regulacyjną. Gminy Wyznaniowe Żydowskie miały prawo do 5 lat po wejściu w życie tej ustawy, czyli do maja 2002 r. zgłosić wszelkie roszczenia dotyczące nieruchomości, które gmina ta posiadała przed II wojną światową. Na dzień dzisiejszy Gmina Wyznaniowa Żydowska nie może już zgłaszać nowych roszczeń.

Łącznie zostało zgłoszonych 59 roszczeń przez Gminę Wyznaniową Żydowską, z tego 33 sprawy umorzono. Najczęstszym powodem umorzeń było to, że Gmina składała nieświadomie kilka roszczeń do tej samej nieruchomości.

Gmina Wyznaniowa Żydowska zrzekła się swoich roszczeń w 15 sprawach. W tych przypadkach najczęściej podczas dokładnego badania sprawy okazywało się, że to roszczenie nie przysługuje. Gminie przysługiwał zwrot nie każdej nieruchomości, a tylko tych na których przed II wojną światową stały synagogi i były zajęte pod cmentarze wyznaniowe oraz tych własności nieruchomości, gdzie w dniu wejścia w życie ustawy tj. w 1997 r. znajdowały się na nich budynki stanowiące wcześniej siedziby gmin żydowskich oraz te służące wcześniej celom kultu religijnego, działalności oświatowo – wychowawczej i charytatywno – opiekuńczej.

W 6 sprawach nastąpiło w ramach ugody przeniesienie własności nieruchomości tzw. działek zamiennych, w ramach nieruchomości zamiennych przekazaliśmy 3 nieruchomości o łącznej wartości 280 tys. zł – podaje zastępca prezydenta miasta Przemyśla Grzegorz Hayder.

Wiceprezydent Przemyśla Grzegorz Hayder

Zwrot nieruchomości nastąpił w 5 sprawach. Oddano dwa cmentarze żydowskie (przy ul.Słowackiego i ul.Rakoczego), budynek synagogi przy ul.Słowackiego i część nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Rakoczego (przed wojną znajdował się tam szpital). W gotówce miasto wypłaciło Gminie niecałe 37 tys. zł, m.in. za działki przy Rybim Placu. Za jeden z budynków mieszkalnych przy ul.Tarnawskiego 3 odszkodowanie w kwocie prawie 559 tys. zł Gminie wypłacił wojewoda podkarpacki.
Przemyśl jest jednym z pierwszych, jeżeli nie pierwszym miastem – o takiej wielkości – który wszystkie sprawy przed Komisją Regulacyjną ma zakończone. Bardzo się cieszę, że mamy ten temat zamknięty, dlatego że uspokaja to pewną atmosferę. Wiemy co możemy robić z nieruchomościami, które były objęte pewnymi roszczeniami, a mieszkańcy tych budynków mogą spać spokojnie – mówi Grzegorz Hayder.

Anna Fortuna