Przemyśl ma szansę na rozwój szkolnictwa zawodowego

10 lutego 2015

Przemyśl ma widoki na rozwinięcie szkolnictwa zawodowego. To szansa nie tylko dla uczniów, ale i również miejscowych firm, które będą mogły korzystać z ich zasobów przy obopólnych korzyściach. Wraz z pięcioma innymi samorządami podkarpackimi nasze miasto przystąpiło do Klastra Edukacji Zawodowej.

Miasto Przemyśl wraz z innymi pięcioma samorządami Podkarpacia podpisało list intencyjny inicjujący powstanie Klastra Edukacji Zawodowej przy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan.

Klaster będzie miał na celu promowanie szkolnictwa zawodowego, a przy tym podniesienie jego rangi. Stworzona zostanie sieć współpracy oraz model komunikacji pomiędzy pracodawcami, a szkołami zawodowymi. Podniesiona zostanie jakość kształcenia przez zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technologii. W ramach klastra organizowane będą szkolenia, a także będzie możliwość pozyskania dodatkowych środków na prowadzenie kształcenia zawodowego.

Prezydent Przemyśla Robert Choma wspominał o konieczności rozwoju szkolnictwa zawodowego w naszym mieście podczas debaty przedwyborczej. Podpisanie przez niego umowy TSSE jest pierwszym krokiem ku temu. Jak poinformował nas Rafal Porada z Urzędu Miasta, już w najbliższym czasie prezydent będzie chciał się spotkać z dyrektorami szkół zawodowych, a następnie będzie dążył do nawiązania dialogu pomiędzy uczniami, a miejscowymi pracodawcami. Pozwoli, to przede wszystkim na wybór tych kierunków zawodowych, na które jest największe zapotrzebowanie na tutejszym rynku, a także na podejmowanie praktyk w miejscowych firmach. Pomocny będzie tutaj mający powstać w tym roku inkubator przedsiębiorczości z siedzibą przy PWSW.

fot. R.Porada (UM)