Przemyskie wodociągi wyróżnione jako Wzorowa Firma

29 kwietnia 2017

Przemyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zostało laureatem konkursu „Wzorowa Firma”.

Przemyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji otrzymało nagrodę Najlepszy Zakład Komunalny Województwa Podkarpackiego w Konkursie „Wzorowa Firma”.
Historia przemyskich wodociągów sięga XVI wieku. System doprowadzający wodę do miasta, skonstruowany był pierwotnie z drewnianych rur. Dopiero w 1919 roku – po blisko trzydziestu latach starań oraz pięciu latach budowy, Przemyśl doczekał się kilku studni ulicznych, do których codziennie doprowadzana była woda. Wraz z rosnącymi potrzebami miasta Przemyśla oraz jego mieszkańców, wodociąg miejski sukcesywnie rozwijano, między innymi poprzez budowę coraz większej liczby studni. Początek filtrowania wody datuje się na rok 1935. W latach 80-tych utworzono Zakład Uzdatniania Wody.

Obecnie PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu obsługując blisko 70 tysięcy odbiorców z naszego miasta i gmin ościennych. PWiK w ciągu ostatnich 15 lat kilkakrotnie korzystało ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W ramach pozyskanych funduszy zrealizowano między innymi takie inwestycje jak modernizacja oczyszczalni ścieków, przebudowa jazu piętrzącego na rzece San, modernizacja zakładu uzdatniania wody, czy budowa nowej sieci wodociągowej – wydatkowano blisko 100 mln zł, z czego średnio 50% pochodziło z UE.

Plany na najbliższą przyszłość obejmują realizację projektu pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Przemyśla” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wartość planowanej inwestycji według wniosku o dofinansowanie wynosi 9.450.000 złotych netto, z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie ponad 6 milionów złotych. Szczegóły nt. Projektu znajdują się na str. www.pwik.przemysl.pl w zakładce Fundusze Unijne.

Nagroda uprawnia Przedsiębiorstwo do posługiwania się znakiem WZOROWA FIRMA przez najbliższe 3 lata.