Przemyskie przejścia dla pieszych powinny zostać skontrolowane

7 maja 2018

Przejścia dla pieszych w Przemyślu powinny zostać skontrolowane w celu poprawy bezpieczeństwa. O poprawę ich oznakowania, a w niektórych przypadkach zmianę ich lokalizacji apeluje przemyski radny Robert Bal.

Na przemyskich przejściach dla pieszych regularnie dochodzi do potrąceń. Lokalizacja, niektórych z nich powoduje, że są szczególnie niebezpieczne dla przechodniów. Aby poprawić sytuację radny Robert Bal uważa, że należy przeprowadzić przegląd przejść dla pieszych na terenie całego miasta w celu odpowiedniego oznakowania ich czy też nawet przesunięcia. W sprawie tej złożył interpelacje do prezydenta Przemyśla.

Wśród lokalizacji, które powinny zostać skontrolowane według radnego znalazło się przejście dla pieszych przy ul. Wyb.Piłsudskiego na wysokości kładki pieszo-rowerowej, z którego bardzo często korzystają uczniowie mieszczącej się nieopodal SP nr 1. Przejście to powinno zostać lepiej oznakowanie, np. poprzez wymalowanie znaków poziomych przed nim z obydwu stron, namalowaniem na jezdni przed przejściem pasków powodujących odgłos po najechaniu na nie oponami. Na poprawę bezpieczeństwa może wpłynąć także ograniczenie prędkości w tym miejscu do 30 kim/h.

Radny Robert Bal wskazuje także aby przesunąć w głąb ulicy przejście dla pieszych przy ul.Lelewela (przy postoju taksówek) oraz wyznaczyć kierunek ciągu pieszego poprzez zamontowanie słupków z łańcuchami. Przesunięciu ulec powinno również przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul.Św. Jana Nepomucena z ul. Bp.J.Glazera, w głąb tej drugiej ulicy. W miejscu tym wciąż widoczne są ślady po starym przejściu, które przechodnie traktują jako obowiązujące, dlatego konieczne jest ich usunięcie.

Do niebezpiecznych i zagrażających życiu sytuacji dochodzi na przejściu dla pieszych przy ul.Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul.Mariacką i ul.Siemiradzkiego. Dlatego też jak mówi R.Bal należałoby zainstalować w tym miejscu żółty pulsacyjny znak ze światłem, które będzie ostrzegać samochody pędzące z wiaduktu od strony ul. Lwowskiej oraz samochody skręcające z ul.Siemiradzkiego i ul.Mariackiej.

Anna Fortuna