Przemyskie pogotowie ratunkowe najlepsze w całej Polsce

30 sierpnia 2017

Pogotowie ratunkowe w Przemyślu zostało ocenione jako najlepsze w Polsce pod względem wprowadzenia Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych Mateusz Komza ocenił przemyskie pogotowie jako najlepsze w Polsce pod względem wprowadzenia Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wprowadzenia systemu w przemyskim Pogotowiu Ratunkowym i Dyspozytorni medycznej dokonano w lipcu br., pod nadzorem Ratownika Medycznego Iwony Misiorowskiej.

Zespoły Ratownictwa Medycznego wyposażone zostały w tablety do obsługi Systemu, a dokumentację medyczną z papierowej zastąpiono elektroniczną.

System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) to system teleinformatyczny, który umożliwia: przyjęcie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach z numerów alarmowych, dysponowanie zespołami ratownictwa medycznego, rejestrowanie zdarzeń medycznych, lokalizację poszczególnych zdarzeń, miejsc pobytu ZRM i ich statusów na mapie, która stanowi zintegrowany z systemem moduł.