Przemyskie place i podwórka do kupienia za 1% wartości

15 kwietnia 2017

Przemyślanie będą mogli wykupić place i podwórka za 1 %. Z propozycją takiej uchwały wyszedł klub radnych SLD, pozostali go poparli.

Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest autorem uchwały zgodnie, z którą osoby, które wykupiły lokale od miasta będą mogły z 99 % bonifikatą wykupić także działki bezpośrednio przylegające do tych budynków mieszkalnych, w których te lokale znajdują się. Pozwoli to mieszkańcom na zagospodarowanie tych terenów, a miasto zwolni z kosztów dbania o nie.

Przeprowadzona analiza postępowań prowadzonych dotychczas przez Urząd Miejski, że cena sprzedaży jest także elementem, od którego zainteresowani właściciele lokali uzależniają podjęcie decyzji o wystąpieniu z wnioskiem o nabycie gruntu stanowiącego tzw. podwórko dla budynku wielolokalowego. Od momentu wprowadzenia bonifikaty od ceny sprzedaży tych gruntów, tj. od roku 2010 dokonano sprzedaży gruntów stanowiących podwórka dla 9 budynków wielolokalowych. Zwiększenie wysokości bonifikaty od ceny sprzedaży może korzystnie wpłynąć na zwiększenie zainteresowania właścicieli lokali nabywaniem gruntów. – uchwałę opiniuje zastępca prezydenta miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak.