Pracownicy przemyskiego szpitala na razie bezpieczni. Zwolnienia zostały wstrzymane

15 kwietnia 2017

Zwolnienia w przemyskim szpitalu zostają wstrzymane. Zarząd Województwa Podkarpackiego i dyrektor szpitala niebawem mają przedstawić nowe rozwiązania na stabilizację sytuacji finansowej placówki.

Temat zwolnień w przemyskim szpitalu wywołał wiele kontrowersji. Utrata pracy miała dotyczyć 200 osób i chociaż jak zapewniał dyrektor tej placówki, byłyby to osoby, które posiadają jakiekolwiek zabezpieczenie – w tym emeryturą – lub przysługują im uprawnienia do świadczeń przedemerytalnych, to nikogo to nie uspokoiło. I nie ma w tym nic dziwnego biorąc pod uwagę iż obecnie kwota takiego świadczenia nie przekracza tysiąca zł.

Przywrócenie stabilności finansowej tego szpitala wymaga zwolnień co było zapowiadane jesienią 2015 r. Jak państwo przejrzycie uzasadnienie uchwał i przebieg dyskusji na Sejmiku czy Radzie Miejskiej, to była o tym mowa. Zostało to potwierdzone uchwałą Sejmiku z listopada, gdzie w jej uzasadnieniu jest napisane, że szpital od drugiego kwartału 2017 rozpocznie redukcję zatrudnienia tak żeby w skali roku oszczędności z tytułu zatrudnienia wynosiły ok 7 mln 100 tys. zł. Ta cyfra była jawna i nikt nie powinien być zaskoczony. – powiedział dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu Piotr Ciompa.

Każdy przypadek zwolnienia miał być rozpatrywany indywidualnie, z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej.
Jeżeli szpitalowi brakuje na nowoczesną aparaturę medyczną, to liczba pracowników jakby ponad wyposażenie w aparaturę nie przynosi wielkiej wartości dodanej. Musi być proporcja między nakładami na zakup nowoczesnej aparatury, a kosztami zatrudnienia. W tej chwili te proporcje w przemyskim szpitalu są zachwiane.- tłumaczył dyrektor.
W tym tygodniu Zarząd Województwa Podkarpackiego wstrzymał zwolnienia osób mających odejść na świadczenia przedemerytalne. Restrukturyzacja zatrudnienia będzie się odbywać w oparciu o Program Osłonowy i Program Dobrowolnych Odejść. Dyrekcja placówki w porozumieniu z zarządem województwa pracuje nad wdrożeniem obu programów.

Programy są opracowywane i uzgadniane także z przedstawicielami związków zawodowych działających w przemyskim szpitalu, m.in. z NSZZ „Solidarność” Regionu Przemyskiego. W proces włączyły się również władze Przemyśla. Wsparcie zadeklarowali przewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Podhalicz oraz prezydent Przemyśla Robert Choma, z którymi zarząd województwa prowadzi też rozmowy dotyczące dalszej działalności szpitala przy ul. Słowackiego. Podejmowane decyzje, w których uczestniczą wszystkie zainteresowane strony, mają na celu wypracowanie jak najłagodniejszego społecznie scenariusza restrukturyzacji zatrudnienia. – informuje rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Monika Konopka.

W najbliższym czasie planowane jest także utworzenie zakładu opieki długoterminowej w budynkach przy ulicy Słowackiego. Te działania zarząd województwa chce podjąć wspólnie z władzami miasta Przemyśla. Mają one być kolejnym krokiem rozwijającym szpital i poszerzającym jego ofertę.

Anna Fortuna