Przemyskie PGK przegrało przetarg na wywóz śmieci

11 kwietnia 2016

Przedsiębiorstwo z Sanoka wygrało przetarg na wywóz śmieci na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl. Tym samym wygrało z ofertą złożoną przez Przemyską Gospodarkę Komunalną.

Urząd Miejski w Przemyślu ogłosił przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl. Do przetargu wpłynęły dwie oferty, Przemyskiej Gospodarki Komunalnej oraz Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „TRANSPRZĘT” z Sanoka.
Przetarg wygrała firma z Sanoka, jej ofertę uznano za najkorzystniejszą.