Czy na dwóch przemyskich rondach będziemy jeździć inaczej?

11 kwietnia 2016

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla proponuje zmianę organizacji ruchu na dwóch przemyskich rondach.

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla pragnie Państwa zainteresować propozycją zmiany organizacji ruchu na Rondzie Kresowian oraz Rondzie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Proponowana przez Stowarzyszenie zmiana zakłada innowacyjne rozwiązanie układu pasów ruchu na rondzie dwupasowym, zbliżona do ronda turbinowego, gdzie wymaga się od kierującego, przed wjazdem, dokonania wyboru kierunku jazdy oraz właściwego dla tego wyboru, pasa ruchu. Pojazdy poruszające się po rondzie turbinowym są w naturalny sposób kierowane bezkolizyjnie do odpowiedniego wylotu ronda, co przez całkowite wyeliminowanie przeplatania strumieni ruchu, zmniejsza ryzyko kolizji. Ustąpienie pierwszeństwa następuje tylko przy wjeździe na rondo, po czym w żadnym punkcie na rondzie, także przy zjeździe z niego, nie występują już punkty kolizyjne z innymi pojazdami.

Na świecie ronda turbinowe postrzegane są jako rozwiązania cechujące się bardzo wysokim poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pozwalające na sprawny przepływ znacznych natężeń ruchu drogowego. Koszt takiego przedsięwzięcia jest niewielki i ogranicza się praktycznie do zakupu farby oraz oznakowania pionowego – argumentują członkowie Stowarzyszenia Forum Rozwoju Przemyśla.

Podobne rozwiązanie zastosowano na Rondzie Paderborn, w wyniku czego uporządkowano i usprawniono jazdę oraz zwiększono poziom bezpieczeństwa.
Innym, ale też droższym rozwiązaniem jest budowa wyniesionych separatorów pasów ruchu, która wymaga ingerencji w nawierzchnię ronda. Zdajemy sobie sprawę, że z uwagi na dofinansowanie unijne, w chwili obecnej taka przebudowa jest niemożliwa. Jednak apelujemy, aby ZDM w miarę możliwości, rozważył docelowo właśnie budowę wyniesionych separatorów pasów ruchu. Dlatego też prosimy, mając na uwadze dobro mieszkańców Przemyśla a w szczególności kierowców samochodów, o zainteresowanie się tematem zaproponowanych zmian – mówią członkowie Stowarzyszenia.