Przemyskie muzeum zaprasza na wieczór kresowy z profesorem Stanisławem Nicieją

15 listopada 2016

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej oraz Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu zapraszają na wieczór kresowy z profesorem Stanisławem Nicieją „Historia i Mitologia Miast Kresowych” „Polskie Termopile” – bitwa pod Zadwórzem.

Spotkanie odbędzie się 17 listopada, o godz. 18:00 w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.
Profesor Stanisław Nicieja – historyk, biografista, eseista i badacz historii Kresów Wschodnich. Przez czternaście lat pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Opolskiego. Jest autorem kilkunastu książek i kilkuset artykułów. Był członkiem Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Renowacji Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie, Zespołu Odbudowy Cmentarza Orląt we Lwowie, Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, komitetu redakcyjnego Słownika Biograficznego Polonii Świata w Paryżu, redakcji miesięcznika „Semper Fidelis”, rady programowej Polskiego Radia Opole.
Publikował m.in. w „Zeszytach Historycznych” w Paryżu, „Dziejach Najnowszych”, „Odrze”, „Kresach Literackich”, „Przeglądzie Wschodnim”, „Życiu Literackim”, „Orle Białym” w Londynie, „Tygodniu Polskim” w Londynie, „Kwartalniku Historycznym”, „Mówią Wieki”