Przemyskie kluby sportowe otrzymały ponad 100 tysięcy dotacji z ministerstwa

15 czerwca 2017

Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało dotacje klubom sportowym działającym na terenie miasta Przemyśla. Łączna kwota to 105.000 zł.

Dotacje Ministerstwa Sportu i Turystyki zostały przyznane w ramach Programu „Klub” na rok 2017. Program skierowany jest do klubów sportowych – działających w formie stowarzyszenia, których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Kluby, które otrzymały dofinansowanie:
UKS 15 – 10.000 zł
UKS „Śródmieście” – 15.000 zł
UKS „Elektronik” – 15.000 zł
Przemyski Klub Shorin – Ryu Karate – 10.000 zł
UKS „Basket 15” – 10 000 zł
UKS „Orlęta” Przemyśl – 15.000 zł
Przemyski Klub Biegacza – 10.000 zł
Stowarzyszenie „Czuwaj Wiaro !” – 10.000 zł
Stowarzyszenie „Basket Go” – 10.000 zł

Program „Klub” finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2017 roku przeznacza się łączną kwotę 30 000 000 zł.