Przemyskie firmy i instytucje razem dla przemyskiej turystyki

27 stycznia 2016

Przedsiębiorcy, stowarzyszenia, organizacje i szkoły przystąpiły do „Przemyskiego Klastra Turystycznego”. Wspólnymi siłami będą promować i zwiększać atrakcyjność naszego miasta oraz regionu. Koordynatorem tych działań będzie Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”.

W czwartek, 21 stycznia w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie założycielskie „Przemyskiego Klastra Turystycznego”, podczas którego na Rynku podpisano umowę – porozumienie z podmiotami zainteresowanymi współpracą. Klaster jest skoncentrowaną przestrzennie grupą przedsiębiorstw powiązanych ze sobą, konkurujących i współpracujących ze sobą. Przemyski klaster ma być dobrowolnym partnerstwem podmiotów działających w branży turystycznej lub też zainteresowanych współpracą w tym zakresie. Jego celem jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Przemyśla oraz regionu, a także konkurencyjności przedsiębiorstw działających w tym obszarze. Jego członkami mogą zostać przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, szkoły i uczelnie, instytucje publiczne itp.

Dzięki „Przemyskiemu Klastrowi Turystycznemu” podmioty należące do niego stworzą atrakcyjną wspólną ofertę turystyczną, wspólną promocję, będą wymieniać się informacjami, a także reprezentować wspólne interesy oraz usprawniać dostęp do specjalizowanych usług. Uczestnictwo w klastrze ułatwia dostęp do środków publicznych, w szczególności UE, wpływa również na rozwój przedsiębiorczości.

W chwili obecnej podmiotów obecnych przy tworzeniu klastra jest 48. Lista nie zamyka się, chętni wciąż mogą przystąpić do niego. Wśród tych, którzy już się zdecydowali są m.in.:

Zespół Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych,
Fundacja „Azymut”,
hotel „Accademia”,
Spółdzielnia Socjalna „Alternatywa”,
Centrum Kulturalne,
C.K. Monarchia,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Przemyskiej,
Schronisko Młodzieżowe PTSM „Matecznik”,
Przemyskie Stowarzyszenie Opieki i Rewitalizacji Linii Mołotowa „Projekt 8813”,
Pracownia Fajek Mr Bróg,
Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.”,
Przedsiębiorstwo „Aurora”,
„Zen-on”,
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej;

Pierwszą najbliższą okazję aby zrobić coś razem będą mieli 14 lutego, wtedy też zorganizowana zostanie akcja „Zakochany Przemyśl”.

Koordynatorem klastra jest Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji” działająca przy PWSW, która istnieje od 2,5 roku i zrzesza pięć podmiotów, a jej prezesem jest Renata Stefaniak. Celem Fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego Przemyśla i regionu.

Anna Fortuna