Przemyskie dzieci w akcji „Bezpieczna droga do szkoły”

29 października 2014

Dzieci z przemyskich podstawówek uczestniczyły w spotkaniu „Bezpieczna droga do szkoły”. Podczas tej akcji najmłodsi uczyli się jak zachować się w sytuacji zagrożenia, a także przeszli szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

W miniony poniedziałek, w sali widowiskowej Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK zorganizowano spotkanie edukacyjne dla najmłodszych „Bezpieczna droga do szkoły”. W czasie spotkania odbyły się pokazy ratownictwa medycznego, nauka pierwszej pomocy, a także pogadanka związana z bezpieczeństwem na drodze. Każde dziecko, które wykonało pierwszą pomoc otrzymało upominek.

„Bezpieczna droga do szkoły”, to kontynuacja akcji „Bezpieczne i ekologiczne wakacje”. Obie są prowadzone na terenie całej Polski od 7 lat przez Stowarzyszenie Integracja i Współpraca. Przyłączają się do nich : Straż Pożarna, Policja, ratownicy medyczni, aktorzy, psychologowie. Spotkania mają na celu pokazać dzieciom zagrożenia, z którymi mogą się spotkać w życiu codziennym oraz jak powinny się zachować w takich sytuacjach.

Akcja, w której uczestniczyli przemyscy uczniowie została zorganizowana przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej, prezydenta Roberta Chomę oraz koordynatora generalnego do spraw akcji „Bezpieczne i ekologiczne wakacje” i „Bezpieczna droga do szkoły” Jakuba Janiszewskiego.

fot. R.Porada ( UM )