Przemyskie „Centrum Kulturalne” podsumowało projekt Podkarpacka Edukacja Kulturowa

23 kwietnia 2017

W dniu 20 kwietnia w Centrum Kulturalnym w Przemyślu podsumowano realizację projektu Podkarpacka Edukacja Kulturowa w 2016 roku. Była to okazja także do zaprezentowania planów na rok następny.

Podczas spotkania rozmawiano o tym co zrealizowano w 2016 r. i o tym co będzie miało miejsce w ramach PEK w 2017 r.

Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy beneficjentów konkursu grantowego jaki miał miejsce w ubiegłym roku. To jest łącznie 7 osób, które zrealizowały projekty w różnych miasta Podkarpacia. Opowiedzieli oni o swoich projektach, które skierowane były do dzieci i młodzieży lub też miały charakter wielopokoleniowy. – mówi Katarzyna Medelczyk z CK, koordynator projektu.

W ramach projektu w Przemyślu np:. został zrealizowany projekt pt.”Teatr ze skrzynki”, wśród dzieci z przemyskich szkół prowadzone były warsztaty z tej formy. W Chmielniku jakby reaktywowano nieczynne już kino, wokół którego kiedyś jednoczyła się cała społeczność tej miejscowości. Odbyło się w nim 5 seansów, filmy wybierali mieszkańcy, po ich projekcji prowadzona była dyskusja. Był to projekt międzypokoleniowy, młodzież wybierała ważny dla swego pokolenia film, który obejrzała wraz z grupą seniorów, a następnie to seniorzy wybierali dla młodzieży film ważny dla siebie.

Podczas spotkania podsumowującego dr Wojciech Broszkiewicz zaprezentował rezultaty badań diagnostycznych prowadzonych w ubiegłym roku dotyczących stanu edukacji kulturowej na Podkarpaciu. Zaprezentowano także dwie publikacje, jakie ukazały się w roku ubiegłym, tj. „Edukacja kulturowa w województwie podkarpackim. Raport z badań diagnostycznych” – będąca podsumowaniem prac badawczych, „Podkarpacka Mapa Pomysłów” – katalog dobrych praktyk – zbiór najciekawszych inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych zrealizowanych dotychczas na Podkarpaciu.

Zapowiedzieliśmy też to co nas czeka w przyszłym roku, czyli będą to warsztaty z zakresu szeroko rozumianej edukacji kulturowej, które odbędą się w Przemyślu, Rzeszowie i Stalowej Woli. Osoby uczestniczące w nich znowu będą mogły wziąć udział w konkursie grantowym. Tym razem pula pieniędzy jakie rozdamy w ramach tego konkursu, to 80 tys. zł.- dodaje Katarzyna Medelczyk.

Program Podkarpacka Edukacja Kulturowa realizowany jest przez Centrum Kulturalne w Przemyślu w programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018 Narodowego Centrum Kultury. Program Bardzo Młoda Kultura ma na celu poprawę współpracy pomiędzy sektorem kultury i sektorem edukacji. Ma wieloaspektowo wspierać działania z zakresu edukacji kulturowej – dać możliwość podnoszenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, jak również udzielać wsparcia finansowego na praktyczną realizację inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych, animacyjnych, społecznych skierowanych do młodych ludzi.