Przemyski poseł Andrzej Matusiewicz podsumowuje półmetek rządów PiS

19 listopada 2017

O półmetku kadencji sejmowej oraz półmetku rządów PiS mówił podczas konferencji prasowej w Przemyślu poseł Andrzej Matusiewicz.

Wiele obietnic wyborczych wprowadziliśmy już w życie, niektóre są jeszcze w trakcie realizacji. – mówił poseł na Sejm RP A.Matusiewicz.
Jak podkreśla poseł podstawą funkcjonowania każdego państwa jest kwestia jego obronności i bezpieczeństwa. Liczebność polskiego wojska wynosi obecnie 200 tys., 100 tys. stanowią żołnierze zawodowi.

Zostały pewne nasze dążenia zrealizowane jeśli chodzi o wojska sojusznicze NATO w Polsce. Również zwiększyliśmy środki na modernizację armii. W perspektywie roku 2030 to jest 2,5 %produktu krajowego brutto. Wprowadzona została piąta formacja – wojska obrony terytorialnej, docelowo ma ich być 53 tys., z założenia jednostki te mają być w każdym powiecie. Jeśli się zna tą małą ojczyznę, otoczenie, tam gdzie się mieszka, to też są przesłanki, w postaci wartości duchowych i patriotycznych, że o ten skrawek ojcowizny walczy się z większym zaangażowaniem. Jest to sprawdzone historycznie. – argumentował A.Matusiewicz.

Rząd obecnej kadencji przyjął ustawę o działaniach antyterrorystycznych. Do tej pory nie posiadaliśmy takiego aktu prawnego, działania prowadzono w oparciu o rozporządzenia. Przeprowadzana jest modernizacja wszystkich służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji – tj. policji, SG, państwowej straży pożarnej, biura ochrony rządu.
W tegorocznym budżecie przeznaczono kwotę 1,5 miliarda zł na modernizację służby więziennej. W okresie ostatnich 30 lat w tym zakresie było bardzo mało zasadniczych zmian. Więzienia muszą spełniać określone standardy zgodnie z przepisami dotyczącymi praw człowieka. Obecnie w Polsce jest ponad 120 tys. osób skazanych na karę pozbawienia wolności, a ze względu na brak miejsc w więzieniach przebywa w granicach 80-90 tys. – mówi poseł PiS.

Przemyski poseł przypomina, że to właśnie w tej kadencji polskie rodziny otrzymały duże wsparcie w postaci programu Rodzina 500+. Pewne jego modyfikacje mają wejść w życie w roku 2018.
67% tych świadczeń rodzinnych przeznaczanych jest na dzieci mieszkające na obszarach wiejskich, dzięki czemu ubóstwo znacznie zmniejszyło się. Obniżyliśmy wiek emerytalny i od 1 października br., wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Zagwarantowana jest też minimalna emerytura dla kobiet 20 lat, dla mężczyzn 65 i tu są zaliczone również okresy składkowe i nieskładkowe jakie miały miejsce w przypadku umów zleceń. Od 1 marca br. podniesiono najniższą emeryturę i rentę do kwoty tys. zł brutto – wylicza poseł Matusiewicz.

W sferze oświaty, poza jej reformą wprowadzono również obowiązek szkolny dla dzieci od 7 roku życia, a także poraz pierwszy samorządy otrzymały subwencję oświatową na przedszkola, dotychczas obejmowała ona jedynie szkoły podstawowe i średnie.
Zmiana nastąpiła także w przepisach kodeksu rodzinnego – nie można już odbierać dzieci.
Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że wydano takich orzeczeń 56 tys., gdzie podstawą odebrania dziecka rodzicom było ubóstwo. Reformę sądownictwa rozpoczęliśmy od Trybunału Konstytucyjnego. Uporządkowaliśmy sprawy organizacji i trybu postępowania, do tej pory trybunał musiał zasiadać w pełnym składzie 15 osób, często bywało tak że były różnego rodzaju przeszkody (choroba, urlop, wyjazd), zmniejszyliśmy tą liczbę do 11, sprawy są rozpoznawane przez składy 5 i 3 osobowe. Wydaliśmy ustawę o statusie sędziów trybunału konstytucyjnego, uregulowaliśmy też sprawy dotyczące sędziów trybunału konstytucyjnego w stanie spoczynku podobnie jak w przypadku tych działających nie powinni prowadzić działalności politycznej, publicznej ponieważ pobierają wysokie wyposażenie.-mówi Andrzej Matusiewicz.

Przeprowadzono także reformę prokuratury – tutaj były największe zaległości, gdyż obowiązywała ustawa z 1985 r. Na ostatnim etapie wprowadzania jest ustawa o komornikach – kancelaria komornicza teraz będzie mogła rocznie przyjąć 5 tys. spraw, a obszarem działania komornika jest właściwość Sądu Apelacyjnego. W życie weszła ustawa o ustroju sądów powszechnych – wybór prezesów sądu przez ministra sprawiedliwości bez opinii zgromadzeń sędziowskich.

Sejm obecnej kadencji przyjął pakiet ustaw dotyczących spraw związanych jeszcze z PRL, zakaz propagowania tych komunistycznych nazw.
Przemyśl jest w tym ewidentnym liderem, m.in. rozebraliśmy pomnik wdzięczności armii radzieckiej za wyzwolenie Przemyśla, rozebraliśmy pomnik gen. Świerczewskiego, nie mamy takich problemów jak ma teraz np. Rzeszów – dodaje poseł.

Anna Fortuna