Przemyski oddział Polskiego Komitetu Zwalczania Raka ma 30 lat

18 lipca 2015

Przemyski oddział Polskiego Komitetu Zwalczania Raka obchodzi swoje 30 -lecie istnienia. Uroczyste spotkanie z tej okazji odbyło się w dniu 27 czerwca.

O początkach działalności Polskiego Komitetu Zwalczania Raka w Przemyślu na uroczystym spotkaniu wspominał prezes dr Jan Hołówka. Organizacja ta swoją działalność rozpoczęła na terenie Przemyśla 30 czerwca 1985 r. Był to pierwszy oddział poza Warszawą i działało w nim wówczas 20 osób. Dzięki Komitetowi, 25 lat temu powstał pierwszy w Polsce i działający do dzisiaj Onkologiczny Telefon Zaufania – 16 678 69 81

Pierwsze badania profilaktyczne w ramach tzw. Białej Niedzieli objęły ponad 200 osób z terenu miasta Przemyśla. Do dnia dzisiejszego przebadano 1335 kobiet w ramach profilaktyki nowotworów piersi, których efektem było wówczas objęcia opieką w Poradni Onkologicznej aż 87 osób.

Komitet prowadzi profilaktykę bierną i czynną w zwalczaniu schorzeń nowotworowych. W ramach profilaktyki biernej wydawane są afisze, ulotki, kalendarze zwracające szczególną uwagę na przyczyny zachorowania na nowotwory, prowadzone są pogadanki, udzielane wywiady prasowe, współorganizowane sympozja naukowe, a także 3 -krotnie zorganizowano bieg uliczny pod hasłem „Wyganiamy raka”. Komitet współorganizował także wśród młodzieży akcję „Włosy na peruki”, która cieszyła się dużym zainteresowaniem.

W ramach profilaktyki czynnej przebadano wszystkie chętne kobiety z terenu byłego województwa podkarpackiego z wyłączeniem tylko 4 gmin. Było to możliwe dzięki członkom stowarzyszenia, którzy poświęcali swój wolny czas, by pojechać i zachęcić kobiety do skorzystania z badań. Przeprowadzono również bezpłatne badania cytologiczne.

Obecnie profilaktyka raka piersi polega na badaniach przesiewowych (tzw. skrining), czyli wykonywaniu badań mających na celu wykrycie nowotworu, gdy nie ma jeszcze objawów choroby oraz na prowadzeniu aktywnych działań w celu jak najwcześniejszego wykrycia nowotworu (profilaktyka wtórna). Wczesne wykrycie raka piersi umożliwia jego całkowite wyleczenie – wyjaśnia dr Jan Hołówka.

Spotkanie stanowiło również okazję do wyróżnienia osób, które szczególnie zasłużyły się w działalności Komitetu.