Przemyski „Elektronik” drugą najlepszą szkołą na Podkarpaciu. Gratulujemy!

19 stycznia 2016

Technikum nr 4 Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu zajęło 2 miejsce w województwie podkarpackim oraz 23 w kraju, w Rankigu Szkół Ponadgimnazjalnych. Znalazły się w nim również inne szkoły z naszego miasta.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy zorganizowała XVIII edycję Ogólnopolskiego Rankigu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016. W klasyfikacji techników 23 miejsce w kraju, a 2 w województwie podkarpackim zajęło Technikum nr 4 Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu. W roku 2016 szkoła ta ma prawo używać tytułu honorowego „Złotej Szkoły 2016” i związanego z tym graficznego znaku jakości.

W rankingu liceów ogólnokształcących, wśród szkół z Przemyśla najwyższe miejsca zajęły :

  • I LO im. J.Słowackiego – 171 miejsce w kraju i 7 w województwie podkarpackim, tytuł „Srebrnej Szkoły 2016”,
  • II LO im. prof. K.Morawskiego – 370 miejsce w kraju i 18 w województwie podkarpackim, tytuł „Brązowej Szkoły 2016”;

Ranking Perspektyw został przygotowany w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych i sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, a w przypadku techników uwzględniono również wyniki egzaminów zawodowych.

foto. zseio.net.pl