Przemyscy studenci w programie Erasmus+

21 października 2016

Dlaczego warto korzystać z programu Erasmus+? Swoimi przeżyciami z kolegami i koleżankami w PWSW w Przemyślu podzielili się studenci, którzy odważyli się na ten krok.

W dniu 11 października na auli uczelnianej odbył się Dzień Programu Erasmus+. Było to święto studentów, którzy wzięli udział w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ na PWSW w Przemyślu i zgodzili się podzielić swoimi przeżyciami z kolegami i koleżankami. W spotkaniu uczestniczyli zarówno studenci tej uczelni jak i ci którzy przyjechali do niej na wymianę.

Były to studentki z artystycznego uniwersytetu w Stambule, Hazal Zorba i Aysel Kalaycı, które w swoim wystąpieniu opowiedziały o przemianach demokratycznych w Turcji na przełomie XIX i XX wieku oraz studentki Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso de A Coruña w Hiszpanii, Eva Riveiros, Sara Peña i Andrea Lois Gómez, które mówiły studentom PWSW o Hiszpanii. To, co zdziwiło je w naszym kraju, to … pogoda. Sądziły, że jest u nas znacznie zimniej, jednak polska aura kojarzy im się z północnym regionem ojczyzny, Galicją, z którego pochodzą.

Studentów zachwyciły barwne opowieści studentów kierunku mechatronika, Kamila Olejarskiego, Stanisława Trachuka, Viktora Pidhirnego i Yevhenii Mykhailyshyna, którzy swój pobyt w partnerskiej uczelni w Miszkolcu na Węgrzech zapamiętali przez pryzmat nie tylko akademickiej atmosfery węgierskiego miasta, ale i podróży, które umożliwiło im stypendium Erasmusa. Zwiedzili nie tylko Węgry, ale i Słowację, Rumunię oraz Austrię, podróżując “na stopa” i poznając ludzi, którzy stawali się częścią ich przygody. Studenci projektowania graficznego, którzy praktyki w ramach programu odbywali w Muzeum Zamkowym, partnerskiego miasta Przemyśla, Egerze, przedstawiali projekty graficzne wykonane podczas praktyk i zdjęcia broni białej, którą oddaną im podczas praktyk pod opiekę. Student stosunków międzynarodowych, Roman Tropak, który w ramach Erasmusa spędził semestr w Portugalii, w malowniczej Bradze, opowiadał o swojej nowo nabytej pasji- surfowaniu na falach oceanu oraz tradycyjnych strojach społeczności akademickiej Portugalii, noszonej nie tylko od święta, ale i na co dzień.

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu mogą w ramach stypendiów zagranicznych wyjeżdżać na kilka miesięcy, do roku do uczelni partnerskich w krajach takich jak Portugalia, Grecja, Chorwacja, Hiszpania, Turcja, Estonia, Macedonia, Słowacja i Węgry. W zeszłym roku akademickim z wyjazdów w ramach programu Erasmus+ skorzystało 29 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Z roku na rok liczba studentów korzystających z tej wymiany rośnie. Program Erasmus+ to nie tylko świetna okazja żeby podszkolić język, ale też możliwość poznania innej kultury i zwiedzania.