Przemyscy radni za połączeniem szpitali. Czy ta decyzja uzdrowi ich sytuację?

26 marca 2015

Przemyscy radni przyjęli uchwałę intencyjną w sprawie połączenia Szpitala Miejskiego w Przemyślu z Wojewódzkim Szpitalem im. św. Ojca Pio. Na czele Rady Społecznej Szpitala Miejskiego stanie Władysław Bukowski.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu 14 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały intencyjnej dotyczącej połączenia Szpitala Miejskiego w Przemyślu z Wojewódzkim Szpitalem. Głosów przeciw nie było, zaś od głosowania wstrzymał się klub PO.

Krok w stronę konsolidacji tłumaczył prezydent Robert Choma, mówiąc iż dwa lata temu podczas przejmowania przez Miasto Szpitala Wojskowego nie było możliwości połączenia go z Wojewódzkim. Obecnie Samorząd Miasta pozbawiony jest możliwości uzyskania dużych środków finansowych, połączenie placówek pozwoli na większą dynamikę w tej kwestii. W chwili obecnej nie wiadomo jakie będą koszty konsolidacji oraz ile etatów zostanie utrzymanych, jednak po raz kolejny padło zapewnienie iż proces ten zostanie przeprowadzony tak, aby skutki społeczne były minimalne.

Konsolidację jako najlepsze rozwiązanie uważa również dyrektor Szpitala Miejskiego dr Lewicki. Zdaniem radnego Wiesława Morawskiego jest to najlepszy moment na przeprowadzenie takiej zmiany, Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia, na czele której on stoi również wydała pozytywną opinię. Poparcie w imieniu własnym jak i klubu radnych PiS wyraził także Eugeniusz Strzałkowski. Jego zdaniem konsolidacja stworzy nowe perspektywy, umocni szpital, da szansę aby powstała baza geriatryczna i psychiatryczna. Szpital mógłby również korzystać z posiłków dla chorych, które oferuje obecnie kuchnia Szpitala Miejskiego.

Wątpliwości co do słuszności konsolidacji, a przede wszystkim jej trybu przeprowadzenia ma radny PO Wojciech Błachowicz. Zdaniem radnego zabrakło tutaj jakiejkolwiek debaty. Pojawia się również pytanie na ile będzie to połączenie, a nie włączenie placówki miejskiej do wojewódzkiej. Krok w kierunku połączenia według Błachowicza jest ucieczką przed zobowiązaniami finansowymi, dotychczasowe plany działania na znalezienie ich i stworzenie strategii na przyszłość zostają odpuszczone, w zamian wybierany jest plan drugi, konsolidacja. Kroki takie można było podjąć już dwa lata temu, podczas przyjmowania przez Miasto ówczesnego Szpitala Wojskowego. Z taką propozycją wyszedł wtedy poseł Piotr Tomański, który pismo w tej sprawie skierował do prezydenta Przemyśla, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz do Ministra Obrony Narodowej. W odpowiedzi z Województwa otrzymał, że ani Samorząd Miasta ani prezydent nie wykazują takiej woli i inicjatywy. Sam prezydent również odpowiedział iż Gmina Miejska Przemyśl nie rozważa takiego rozwiązania.

Radni przyjęli również na Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala Miejskiego Władysława Bukowskiego, pod którego kierunkiem pojawiły się zarzuty dotyczące braku kompetencji. Wojciech Błachowicz jest zdania, że podjęcie takiej decyzji stawia interes Miasta na straconej pozycji, na czele bowiem powinna stać osoba nie podlegająca naciskom politycznym. Odmiennego zdania jest sam projektodawca tej uchwały R.Choma, który uważa iż nie ma w tym żadnej polityki.

Członkiem tej rady został jej wcześniejszy przewodniczący Grzegorz Hayder.

Anna Fortuna