Przemyscy radni udzielili absolutorium Robertowi Chomie za wykonanie budżetu 2014

25 czerwca 2015

Przemyscy radni podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej 13 głosami za i 4 przeciw udzielili prezydentowi Robertowi Chomie absolutorium za wykonanie budżetu za 2014 rok. Największe straty finansowe w roku ubiegłym poniosły zakłady budżetowe, w tym POSiR, Szpital Miejski i PARR.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu odbyło się głosowanie nad absolutorium dla prezydenta Roberta Chomy za wykonanie budżetu 2014 r. Za swoje głosy oddało 13 radnych, swojego poparcia odmówiło włodarzowi miasta 4 radnych z klubu PO, którzy jeszcze w pierwszej połowie ubiegłego roku byli z nim w koalicji.

Głosowanie nad absolutorium poprzedzone zostało odczytaniem opinii Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetów i Finansów UM, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie – wszystkie były pozytywne.

Największe straty dla budżetu miasta w roku ubiegłym przyniosły zakłady budżetowe – jak podkreślał Wojciech Błachowicz – w tym POSiR, Szpital Miejski, a także PARR. Przyczynę tego stanu rzeczy należy szukać przede wszystkim zdaniem radnego PO w złym zarządzaniu tymi jednostkami przez prezydenta oraz jego pracowników. I chociaż przez pierwsze pół roku 2014, to właśnie klub PO był w koalicji z włodarzem miasta, to jednak dzisiaj Wojciech Błachowicz w imieniu swoich kolegów partyjnych oświadczył iż nie biorą oni odpowiedzialności za ten budżet. Radny ten przypomniał również, że prezydent Robert Choma ma na swoim koncie wiele dokonań, ale również wiele strat poniósł dlatego też należy nauczyć się oddzielać sukcesy prezydenta od jego porażek.

O tym, że oceniany jest trudny budżet przekonywał dzisiaj Ryszard Kulej, zaznaczając przy tym, że kolejne będą jeszcze trudniejsze. Podobnego zdania był Bogusław Zaleszczyk, który podkreślał, że to nie PiS był jego autorem, a miasto, które jest w trudnej sytuacji będzie mieć problemy żeby w najbliższych latach spłacić zadłużenie. Zdaniem radnego Eugeniusza Strzałkowskiego miasto rezygnując z takich spółek jak Gospodarstwo Komunalne – które zostało wydzierżawione firmie z Krakowa – odbiera sobie możliwości czerpania zysków, a skoro tak, to sytuacja nie będzie mieć szansę na poprawę.

Odpowiedzialność za budżet wzięło na siebie Porozumienie Dla Przemyśla, o czym poinformował Robert Bal.

Anna Fortuna