Przemyscy policjanci w akcji zimowej „Bezpieczna woda”

9 grudnia 2014

Policjanci z Przemyśla włączają się w zimową akcję „Bezpieczna woda”. Kampania ma na celu ostrzeganie przed niebezpieczeństwem jakie niesie ze sobą przebywanie dzieci i młodzieży w rejonie zamarzniętych zbiorników wodnych.

Zimowa akcja „Bezpieczna woda” zainicjowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli, funkcjonariuszy policji rzecznej, ratowników oraz rodziców. Obejmuje swym zasięgiem szkoły na terenie kraju i ma na celu ograniczyć liczbę wypadków wśród dzieci i młodzieży podczas zimowego wypoczynku na obszarach wodnych.

Każdej zimy przemyscy policjanci interweniują w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Młodzi ludzie nie zdając sobie sprawy z grożącego im bezpieczeństwa bawią się na zamarzniętych zbiornikach wodnych, w tym też na Sanie. Dlatego, to właśnie dorośli powinni ich przestrzegać i informować o zagrożeniach oraz jak w ich obliczu powinni się zachować.