Przemyscy pogranicznicy na V Forum Przewodników Turystycznych

9 lutego 2015

Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału SG wraz z celnikami wzięli udział w spotkaniu z przewodnikami turystycznymi. Tematem przewodnim była „Turystyka transgraniczna”.

Podczas minionego weekendu w Krasiczynie odbyło się V Forum Przewodników Turystycznych, w którym uczestniczyli funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału SG oraz celnicy. Hasłem przewodnim spotkania była „Turystyka transgraniczna”.

Pogranicznicy przedstawili zasady przekraczania granicy państwowej przez turystów z uwzględnieniem grup turystycznych. Ich prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników forum, którzy na zakończenie zadawali liczne pytania.

Służba Celna zapoznała przewodników z ułatwieniami dla podróżnych przekraczających granicę, a także przypomniała przepisy i warunki przewozu towarów objętych ograniczeniami. Przedstawiono również wystawę zatrzymanych podczas kontroli ginących gatunków zwierząt i roślin.