Przemyscy harcerze przekazali ukraińskim skautom Betlejemskie Światło Pokoju

6 stycznia 2018

Przemyscy harcerze przekazali ukraińskim skautom Betlejemskie Światło Pokoju. Uroczystość ta odbywa się od 10 lat.

Betlejemskie Światło Pokoju przekazano w miejscu, w którym przebiega linia polsko – ukraińskiej granicy państwowej w Malhowicach koło Przemyśla. W spotkaniu, obok przemyskich harcerzy udział wzięli: posłowie na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, Marek Rząsa i Mieczysław Kasprzak, wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch, prezydent miasta Przemyśla Robert Choma, jego zastępca Janusz Hamryszczak oraz przedstawiciele władz samorządowych z powiatu przemyskiego i ukraińskiego rejonu Starego Sambora, a także służby graniczne obu państw i mieszkańcy przygranicznych miejscowości.
Tradycją corocznych spotkań przy granicy jest dzielenie się opłatkiem i prosforą oraz wspólne śpiewanie kolęd.

Przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju to tradycja zainicjowana jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych w 1986 roku w austriackim Linzu. Od 1991 roku w akcji biorą udział polscy harcerze, którzy przekazują Światełko dalej na Wschód – do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi.

Fot. Artur Komorowski (www.przemysl.pl)