Promocja międzynarodowej turystyki rowerowej na Podkarpaciu

7 sierpnia 2014

„Wspólna promocja turystyki i kulturalno – historycznego dziedzictwa obwodu Lwowskiego i województw Podkarpackiego i Lubelskiego”, to projekt polegający na promocji turystyki młodzieżowej, zwłaszcza rowerowej na pograniczu Polski i Ukrainy.

W ramach współpracy transgranicznej UE „Polska – Białoruś – Ukraina” realizowany jest projekt „Wspólna promocja turystyki i kulturalno – historycznego dziedzictwa obwodu Lwowskiego i województw Podkarpackiego i Lubelskiego”. Projekt polega na promocji turystyki młodzieżowej, zwłaszcza rowerowej na pograniczu Polski i Ukrainy. W trakcie projektu zostanie nawiązana również szersza współpraca z partnerami na Ukrainie.

Konferencje dotycząca projektu odbędzie się w dniach 11-12 sierpnia, w Rzeszowie.

W ramach projektu przygotowane zostaną mapy i informatory, dzięki którym możliwe będzie samodzielne uprawianie turystyki rowerowej na terenach przygranicznych i poznawanie ciekawych miejsc po obydwu stronach.

Na początku września zostanie zorganizowana pięciodniowa wycieczka na trasie Brody – Rzeszów. Organizatorzy zapewniają transport, nocleg i wyżywienie przez wszystkie dnie wycieczki. Ilość miejsc ograniczona.

Wszelkie informacje dotyczące tej inicjatywy można uzyskać na stronie http://www.kreatywnepodlasie.pl/?rozwoj-turystyki-polska–ukraina_pl .