Program Zamiany Mieszkań w Przemyślu

16 marca 2016

Urząd Miejski w Przemyślu prowadzi Program Zamiany Mieszkań, „Bank zamian”. Ma on umożliwić rozpowszechnianie ofert zamian lokali mieszkalnych na terenie naszej Gminy Miejskiej.

Program „Bank zamian” ma ułatwić mieszkańcom Przemyśla dokonywanie dobrowolnej zamiany mieszkań, poprawiać warunki mieszkaniowe osób zamieszkujących lokale, których usytuowanie, powierzchnia lub wysokie koszty utrzymania powodują utrudnienie w codziennym życiu.

Korzyści wynikające z dokonania zamiany to:

  • dostosowanie wielkości i standardu lokalu oraz wysokości opłat za jego użytkowanie do potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości finansowych najemcy,

  • całkowita lub częściowa spłata zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu,

  • w przypadku zamiany z innym najemcą deklarującym gotowość spłaty zadłużenia,

  • uniknięcie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, prowadzącego do eksmisji z zajmowanego lokalu mieszkalnego,

  • możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego przez najemców zajmujących dotychczas lokal mieszkalny o zbyt dużym metrażu,

  • możliwość zamieszkania w budynku, w którym prowadzona lub przewidziana jest sprzedaż lokali, w przypadku chęci wykupu mieszkania,

  • możliwość zamieszkania w nowym budynku,

  • poprawa warunków mieszkaniowych przez osoby niepełnosprawne, które poszukują lokalu położonego na niższej kondygnacji.

Aby móc starać się o zamianę należy posiadać tytuł prawny do lokalu stanowiącego przedmiot zamiany (np. najem, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu itp.), a także warunkiem jest uregulowanie przez strony wszelkich zobowiązań finansowych wynikających z najmu lub w uzasadnionych przypadkach zawarcie ugody z zarządcą zasobu dotyczącej rozłożenia długu na raty.

Chcąc zamienić mieszkanie należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej magistratu lub w Wydziale Gospodarki Lokalowej przy ul.Wodnej11, II piętro, pokój nr 309. Zamieszczenie ogłoszenia w „Banku zamian” jest darmowe.