Program wyborczy komitetu Patriotyczny Polski Przemyśl

21 października 2014

Patriotyczny Polski Przemyśl przedstawił swój sześcio – punktowy program wyborczy. Obejmuje on szkolnictwo, kulturę, a także rozwój gospodarczy naszego miasta.

Pierwszą konferencję Komitet Wyborczy Patriotyczny Polski Przemyśl przeprowadził przy zaniedbanym moście kolejowym chcąc zaznaczyć w ten symboliczny sposób nieudolność rządzenia przez ostatnie trzy kadencje obecnego prezydenta Przemyśla Roberta Chomy. Na kolejne spotkanie przedstawiciele PPP wybrali okolice bazaru Polonii. Miejsce to symbolizuje i kontrastuje z jednym z punktów w ich programie wyborczym, w którym miałaby powstać hala targowa umożliwiająca stworzenie warunków do godnego handlowania.

Kandydat na prezydenta Mirosław Majkowski przedstawił program wyborczy komitetu, z którego ramienia będzie on kandydował. Program tego ugrupowania zawiera się w sześciu punktach. Pierwszym z nich jest rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o rozwój turystyki. W ramach tego punktu działacze PPP widzieliby rewitalizację Starego Miasta poprzez przywrócenie mu wyglądu z przełomu XIX i XX w ( zmiana witryn sklepowych, ich oświetlenia ). Chcieliby również utworzyć tematyczne szlaki turystyczne, zbudować kąpielisko przy ul. Sanockiej, wykorzystać rzekę San dla sportów wodnych i rekreacji, a także stworzyć w Przemyślu bazę wypadową i noclegową w kierunku na Ukrainę, Słowację, Rumunię, Węgry i Bałkany. W tym celu Wydział Promocji Urzędu Miejskiego miałby współpracować z przedsiębiorcami branży turystycznej nie tylko Przemyśla, ale też całej Polski i z zagranicy.

W punkcie drugim widzimy odniesienie do stworzenia warunków do pozyskania inwestorów, a tutaj przede wszystkim obniżenie przez 3 lata podatku od nieruchomości dla nowych inwestorów, wykorzystanie potencjału pracowniczego w środowisku osób niepełnosprawnych. Punkt trzeci, to odbudowa i rozwój innowacyjnego szkolnictwa zawodowego, które stałoby się zapleczem dla pozyskania inwestorów. Miałoby dojść do tego poprzez reaktywację szkół zawodowych z wykorzystaniem istniejącej już kadry, a także poprzez budowę nowoczesnych laboratoriów technologicznych w celu kształcenia najwyższej jakości pracowników poszczególnych usług.

Ugrupowanie Patriotyczny Polski Przemyśl porusza również kwestię wsparcia lokalowego jak i finansowego dla kulturalnych, społeczno – wychowawczych i sportowych organizacji pozarządowych. W Przemyślu jako obszaru pogranicza UE miałaby powstać baza logistyczna, do której wykorzystano by zarówno przygraniczne położenie miasta jak i posiadaną przez nie infrastrukturę kolejową.

Mirosław Majkowski zwraca również uwagę na bezpieczeństwo miasta poprzez ścisłą współpracę z MON, MSW i organizacjami patriotycznymi w celu stworzenia ochotniczego batalionu obrony terytorialnej, narodowej. Opowiada się on również za zmianą priorytetów funkcjonowania Straży Miejskiej, miałaby ona pełnić funkcję pomocniczą, a nie jak do tej pory restrykcyjną.

Obecny na konferencji dr Andrzej Zapałowski podkreślił, że Przemyśl w roku 2002 był zadłużony na kwotę 8 mln zł, w roku 2013 kwota ta wzrosła aż do 170 mln zł. Mieszkańcy Przemyśla przy 16,9 % bezrobocia płacą najwięcej za wodę jak i ścieki.

Podczas spotkania poruszono również temat, którym w ostatnich dniach żyje całe miasto, a mianowicie zachowania grupki Ukraińców będących studentami PWSW, którzy na parkingu Galerii Sanowej zrobili sobie zdjęcie z banderowską flagą, a następnie rozpowszechnili je na portalu społecznościowym Facebooku. Jak mówi Mirosław Majkowski, takie zachowanie jest niedopuszczalne, dlatego też wraz z PPP zapowiedział złożenie doniesienia do prokuratury, a także do MSZ.

Anna Fortuna