Maciej Karasiński – Kandydat do Rady Miasta Przemyśla

21 października 2014

Lat 56, żona Maria dwóch dorosłych synów Piotr i Bartłomiej. Podkarpacki Kurator Oświaty w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, absolwent Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego magister historii, Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą – system aktywnego szkolenia kadr kierowniczych, Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego przy Uniwersytecie Warszawskim, samorządowiec z dużym doświadczeniem w zarządzaniu, nauczyciel, instruktor nauki gry w szachy, inicjator i propagator idei wdrażania szachów do szkół jako narzędzia doskonalenia człowieka, Prezes Sportowo – Kulturalnego Klubu Szachowego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Przemyślu. Od wielu lat organizator cyklicznych turniejów szachowych dzieci, młodzieży i dorosłych.

2a
Piotr Pilch – Wicedyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu, Adam Łoziński – Przewodniczący Rady Miasta Przemyśla, były Wicekurator Oświaty w Przemyślu, Maciej Karasiński – Podkarpacki Kurator Oświaty w latach 2006-2008.

Wspólnie zadbamy o edukację

W latach 1982-1990 nauczyciel w Szkole Podstawowej w Krzywczy, w latach 1990-1996  wizytator i z-ca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Przemyślu, 1996-2000 zastępca naczelnika w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Przemyśla, 2000-2010 Sekretarz Miasta Przeworska, 2006-2008 Podkarpacki Kurator Oświaty, nauczyciel MDK w Przemyślu , od 2002 do chwili obecnej nauczyciel konsultant w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli.

Poprzez aktywność i swoje działania gwarantuję urzeczywistnienie wizji funkcjonowania Miasta Przemyśla, z której wszyscy będziemy dumni – miasta nowoczesnego, a zarazem kultywującego najlepsze rodzime tradycje. Miasta otwartego na potrzeby mieszkańców i odwiedzających turystów, a jednocześnie nie odcinającego się od swojej tożsamości. Przemyśla niepodzielonego waśniami, w którym wszyscy odnajdą godne miejsce i możliwość rozwoju, a w życiu publicznym panującą atmosferę prawdy, sprawiedliwości i szczerej troski o dobro wspólne.

 1. Służba publiczna to najważniejsze zadanie ludzi zajmujących się polityką.
 2. Stawiam na inwestycję w wykształcenie dzieci i młodzieży.
 3. Dobro rodziny, jej problemy i potrzeby należy otoczyć szczególną troską.

W pracy samorządu Miasta Przemyśla skupię się nad obszarami, które przyniosą mieszkańcom stabilizację i rozwój poprzez:

 1. Wykorzystanie przygranicznego położenia miasta dla zwiększenia konkurencyjności gospodarczej i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
 2. Rozwój kultury, sportu, turystyki i profesjonalnej promocji warunkiem pozytywnego spostrzegania miasta w kraju i zagranicą oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Rozwój
  i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.
 3. Nowatorskie i efektywne pozyskiwanie inwestorów tworzących nowe miejsca pracy.
 4. Zwiększenie potencjału gospodarczego miasta.
 5. Zrównoważenie i stopniowe oddłużanie budżetu miasta.
 6. Efektywne i transparentne gospodarowanie środkami publicznymi.
 7. Dostosowanie kształcenia dzieci i młodzieży do potrzeb rynku pracy.
 8. Tworzenie realnego(w stosunku do potrzeb i możliwości) budżetu dla szkół i placówek oświatowych.
 9. Zwiększenie dostępności społeczeństwa do usług medycznych zwłaszcza dzieci, młodzieży i osób starszych.
 10. Ochronę rodziny jako podstawowej jednostki społecznej poprzez udzielanie kompleksowej pomocy.
 11. Zmniejszenie źródeł emisji zanieczyszczeń środowiska.
 12. Działanie na rzecz bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miasta.
 13. Dbałość by samorząd był przyjazny i gwarantował:
 • podniesienie fachowości i kwalifikacji pracowników urzędu oraz zwiększenie uprzejmości i życzliwości przy obsługiwaniu interesantów,
 • jawność i dostępność decyzji administracyjnych podejmowanych przez Urząd Miasta.

Materiał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość