Prezydentowi Przemyśla udzielono absolutorium

24 czerwca 2016

Szesnastu radnych udzieliło absolutorium prezydentowi Przemyśla Robertowi Chomie z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. Dług miasta zmalał o ok 9 mln zł.

Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej, 16 głosami za i 2 wstrzymującymi się radni udzielili absolutorium prezydentowi miasta Przemyśla Robertowi Chomie. Komisja Rewizyjna i Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu za rok 2015. Obecnie dług miasta wynosi 181 mln zł i jest on o 9 mln zł mniejszy w porównaniu z rokiem ubiegłym. W minionym roku udało się również spłacić 288 tys. zł kredytu.

W roku 2015 miasto nie zaciągnęło nowych pożyczek, ani nie realizowano także żadnych większych inwestycji.

Po udzieleniu absolutorium prezydent podkreślił, że pierwszy raz po 14 latach w takim momencie słychać głosy pozytywne, chociaż wie, że wciąż jest wiele do zrobienia. Pozytywne gesty widać również ze strony państwa w kierunku samorządu Przemyśla. Włodarz miasta podziękował także swoim pracownikom.