Prezydent przedstawił raport o stanie miasta. Nie ma powodów do optymizmu…

25 czerwca 2019

Wczoraj na 13. Sesji Rady Miejskiej całość obrad była właściwie poświęcona sytuacji miasta. Był to wstęp do dyskusji nad udzieleniem absolutorium prezydentowi Wojciechowi Bakunowi. Prezydent Bakun przedstawił raport o stanie gminy, który, co warto zauważyć,  został przygotowany przez pracowników urzędu, a nie skorzystano z usług zewnętrznych firm, które trudnią się profesjonalnie sporządzaniem takich dokumentów.

Raport składał się z kilku części. Pierwsza była poświęcona sytuacji demograficznej Przemyśla, która nie skłania do optymistycznych wniosków. Jest źle, ale będzie jeszcze gorzej. W ciągu 20 lat ubędzie Przemyślowi kolejne 10 lub 15 procent mieszkańców. Przyczyn wyludniania się miasta jest kilka. Po pierwsze jest to ogólnopolski trend dotyczący miast o podobnej wielkości do Przemyśla, a także zła sytuacja demograficzna kraju-tutaj jedynym chlubnym wyjątkiem w skali całego kraju jest Ełk, który zwiększył liczbę swoich mieszkańców.

Na niekorzyść demografii naszego grodu działa także to- według słów prezydenta- że mieszkańcy Przemyśla, gdy osiągną pewien status majątkowy realizują marzenie o posiadaniu własnego domu i często budują się poza granicami miasta np. w Ostrowie, Prałkowcach czy Buszkowiczkach. Panaceum na to ma być planowane przez Gminę Przemyśl wcielenie tych miejscowości w granice miasta i tu pewne kroki zostały, wg zapewnień prezydenta, podjęte.

W drugiej części raportu referowana była sytuacja finansowa miasta. I tu też nie powiało optymizmem. Przemyśl jest zadłużony na kwotę około 150 milionów złotych, a już za dwa lata musi zwrócić 100 milionów z tej kwoty. Dlatego nie ma co spodziewać się większych inwestycji w mieście. Zostaną natomiast dokończone projekty rozpoczęte przez poprzednią ekipę takie jak remont Zielonego Rynku czy budowa podziemnej trasy turystycznej.

Po dyskusji, w której wziął udział były wiceprezydent miasta Grzegorz Hayder, rada udzieliła absolutorium prezydentowi. Wojciech Bakun podziękował radnym na swoim fanpage’u radnym za zaufanie, a także wyraził wdzięczność swoim poprzednikom, w tym Robertowi Chomie, za ,,dopięcie” budżetu z 2018 roku.  

 

zdj.fb W.Bakun