Prawie czterdzieści nowych przemyskich firm założonych w styczniu dzięki wsparciu PARR

21 stycznia 2017

Początkiem stycznia dzięki wsparciu Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. założonych zostało 37 firm. Przedsiębiorstwa te otrzymały dotację na łączną kwotę blisko 850 tys. zł.

Poza wsparciem na założenie firmy każdy nowy przedsiębiorca uzyskał także wsparcie w postaci dotacji pomostowej w łącznej wysokości 19 200 zł, które będzie wypłacane w wysokości 1600 zł/miesiąc przez okres pierwszych dwunastu miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Dotacje inwestycyjne umożliwią nowo powstałym firmom zakup sprzętu, wyposażenia, towaru niezbędnego do uruchomienia biznesu, natomiast dotacje pomostowe pozwolą na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzoną działalnością (w tym m.in. składek ZUS) w trudnym początkowym okresie prowadzenia własnego biznesu.

Dotacje udzielono w ramach projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety”. Równolegle Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt „Własna firma – Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”, w ramach którego do połowy grudnia minionego roku założonych zostało 40 firm, którym udzielono blisko 900 tys. zł. dotacji inwestycyjnej.

Kolejny nabór uczestników projektu „Własna firma – Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” przewidziany jest na przełomie lutego i marca br, a nabór uczestników projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety” przewidziany jest w marcu br.