Już w przyszłą niedzielę w Przemyślu wielkie święto dla narciarzy

22 stycznia 2017

W Przemyślu odbędzie się Międzynarodowy Puchar Karpat w Narciarstwie Alpejskim pod patronatem Marszałka Sejmu.

Puchar Karpat odbędzie się w Przemyślu, w dniu 29 stycznia w godz.10-14, a patronat nad nim objęli marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz przewodniczący Parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Zawody skierowane są do osób nieposiadających licencji Polskiego Związku Narciarskiego. W konkurencji slalom gigant rywalizować będą zawodnicy z państw karpackich. Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe.

Z inicjatywy marszałka Sejmu, po zakończeniu zawodów, w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbędzie się spotkanie dyskusyjne w ramach cyklu „Europa Karpat” – poświęcone bieżącym problemom współpracy regionalnej.

Rywalizacja narciarska w Przemyślu zainicjuje międzynarodowy cykl zawodów w narciarstwie zjazdowym o Puchar Karpat organizowany w różnych państwach. Marszałek Sejmu i marszałek Senatu planują – przy wsparciu organizacyjnym Ministerstwa Sportu i Turystyki – organizację kolejnych zawodów z tego cyklu w lutym i marcu br. Zawody będą również kolejnym elementem współpracy parlamentarnej w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz Europy Karpat.

Zawody organizuje Prezydent Miasta Przemyśla przy współudziale Sejmu RP, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Instytutu Wschodniego.