Pracowity długi weekend na Podkarpackiej granicy

6 maja 2017

Długi majowy weekend na podkarpackiej granicy był bardzo pracowity. Funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego podczas działań kontrolnych zatrzymali 15 tys. paczek papierosów, ponad 100 litrów alkoholu, 385 l paliwa. Przemytnicy próbowali także wwieźć do Polski chronione okazy: pijawek lekarskich i skórę wilka szarego, a także amunicję.

Podczas działań kontrolnych prowadzonych w okresie 28.04- 03.05 br. funkcjonariusze podkarpackiej Służby Celno-Skarbowej zatrzymali łącznie 15 tys. paczek papierosów, 105 litrów alkoholu oraz 385 litrów paliwa.

W dniu 30 kwietnia na przejściu granicznym w Korczowej podczas kontroli autokaru jadącego z Ukrainy do Niemiec, funkcjonariusze wykryli wyprawioną skórę wilka szarego, objętego ochroną na mocy Konwencji Waszyngtońskiej.Przewożący skórę pasażer autokaru, nie zgłosił jej do odprawy celnej, nie posiadał także zezwolenia, wymaganego na przewóz jej przez granicę.

Na przejściu granicznym w Medyce, podczas kontroli fiata Ducato funkcjonariusze oddziału celnego przechwycili 300 chronionych, żywych pijawek lekarskich przewożonych w słoiku. 56-letni kierowca obywatel Ukrainy nie zgłosił ich do kontroli ani nie posiadał zezwolenia na ich przewóz przez granicę. Zwierzęta zostały przetransportowane do Ogrodu Zoologicznego w Zamościu.

W dniu 3 maja, funkcjonariusze Oddziału Celnego w Medyce udaremnili także próbę nielegalnego przywozu do Polski 5 szt. amunicji. Towar przewożony był w busie na czeskich numerach rejestracyjnych, którym podróżowało 8 osób. Amunicję schowano pod jednym z siedzeń. Do jej własności przyznał się 34-letni kierowca, ob. Ukrainy. Mężczyzna nie posiadał odpowiednich dokumentów, które uprawniłyby go do legalnego przewozu amunicji przez granicę. Dodatkowo w busie tym funkcjonariusze wykryli 20 kg mięsa, podlegającego zakazowi przywozu oraz 600 szt. papierosów.

Przeciwko sprawcom wszczęto łącznie 173 sprawy karne skarbowe oraz nałożono 87 mandatów. Na poczet kar grożących przemytnikom, funkcjonariusze zabezpieczyli łączną kwotę 52 tys. złotych.

fot. Podkarpacki urząd Celno-Skarbowy