Powstaje mapa zagrożeń dla Przemyśla i powiatu przemyskiego

12 lutego 2016

Powstanie „Mapa zagrożeń” dla miasta i powiatu przemyskiego. Pozwoli ona na zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców. Uwagi można zgłaszać swojemu dzielnicowemu lub pod numerem telefonu podanym przez policję.

Z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji powstaje „Mapa zagrożeń”. Będzie to narzędzie tworzone przez podmioty zainteresowane poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, a więc nie tylko służby mundurowe, ale także samorządy, instytucje pozarządowe oraz samych mieszkańców. „Mapa zagrożeń” pozwoli na racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych policji oraz kierowanie sił i środków w miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa.

Przemyscy policjanci opracowując mapę dla naszego regionu przeprowadzili spotkania ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w naszym mieście i powiecie oraz z wójtami poszczególnych gmin.

W następnej kolejności odbędą się konsultacje społeczne z przewodniczącymi zarządów osiedli oraz z członkami rad gmin. Przemyscy policjanci zachęcają mieszkańców aby zgłaszali uwagi i propozycje swoim dzielnicowym lub też pod numerem telefonu 16 677 33 08.