Czy Brama Rycerska w Przemyślu wreszcie odżyje? Przetarg na jej wynajem rozstrzygnięty

12 lutego 2016

„Brama Rycerska” mieszcząca się na Placu Dominikańskim dostanie nowe życie. Jeszcze w tym sezonie turystycznym pełnić będzie kilka funkcji.

„Brama Rycerska” mieszcząca się na Placu Dominikańskim swój początek istnienia wiąże z Oficerskim Klubem Garnizonowym Twierdzy Przemyśl, który mieścił się w dawnym Klasztorze Sióstr Dominikanek.Gdy zakon sprzedano, klasztor zaczął pełnić funkcję Szpitala Wojskowego do roku 1884.

„Brama Rycerska” była głównym wejściem do kasyna. Nad nią, znajdował się ogród, a wraz z nim kawiarenka, która istniała tam od roku 1925. Przez wiele lat miejsce to popadało w ruinę i chociaż znajdowało się w centrum miasta, straszyło swym wyglądem. Dopiero w roku 2009 Ministerstwo Obrony Narodowej budynek wciąż należący do wojska przekazało na rzecz Skarbu Państwa, reprezentowanego przez prezydenta Przemyśla. Generalny remont wraz z pracami konserwatorskimi zmienił wizerunek Bramy Rycerskiej. Teraz po tych wszystkich latach, jeszcze w tym sezonie turystycznym pojawi się tam prawdopodobnie knajpka, a wraz z nią punkt informacji turystycznej i czytelnia prasy lokalnej ponownie ożywiając to miejsce na nowo.

Chcielibyśmy aby ten obiekt w jakiś sposób zaczął żyć i był dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta – mówi dyrektor Przemyskiej Biblioteki Publicznej Maciej Waltoś – Dotąd udawało nam się otwierać bramę w sezonie letnim i umieszczać w tym miejscu informacje o działalności biblioteki.

W lipcu 2015 r. ogłoszono przetarg na wynajem pomieszczeń obejmujących „Bramę Rycerską” wraz z tarasem widokowym z możliwością prowadzenia tam działalności gospodarczej. Wygrał go przemyski restaurator Jacek Grochowicz, właściciel m.in.: „Piwiarni Wareckiej”.

Zgodnie z regulaminem przetargu miejsce to ma zachować swój zabytkowy charakter, a część pomieszczeń jego takich, jak przejście, korytarz czy schody pozostanie ogólnodostępna. Sam taras będzie mógł być czynny dłużej niż godziny pracy biblioteki jedynie w przypadku ozdobnego ogrodzenia odcinającego komunikację pomiędzy nim, a pozostałym obszarem należącym do biblioteki.

Anna Fortuna