Powietrze w Przemyślu? Nie jest takie złe, ale nie zachwyca. Trwają kontrole domów opalanych węglem

14 lutego 2016

Jakość powietrza w Przemyślu nie jest tragiczny, ale sytuacja też nie napawa optymizmem. Straż Miejska przeprowadza kontrole mieszkań, sprawdzając czym palą Przemyślanie. Akcja ma charakter przede wszystkim prewencyjny.

Straż Miejska oraz pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska z upoważnienia prezydenta miasta Przemyśla przeprowadzają kontrole mieszkań ogrzewanych piecami kaflowymi sprawdzając czym palą w nich Przemyślanie. Kontrole odbywające się od godz. 6 do godz. 22 obejmują przede wszystkim rejon centrum Starego Miasta. W chwili obecnej podczas sprawdzenia 200 mieszkań, w dwóch z nich wykryto, że mieszkańcy palili śmieciami. Coraz częściej zdarza się również, że sami zgłaszamy osoby wobec, których mamy podejrzenia tego rodzaju.

Akcja ma na celu z jednej strony sprawdzenie czym faktycznie mieszkańcy palą w paleniskach stałych, a z drugiej strony poinformowanie ich jakie skutki niesie używanie paliwa niewłaściwego, czyli na przykład plastiku, śmieci – mówi zastępca prezydenta Przemyśla Janusz Hamryszczak – Okazuje się, że mieszkańcy są bardzo świadomi, bo nie używają takiego materiału do palenia.

Jakość powietrza w Przemyślu jak przekonuje zastępca prezydenta nie jest tragiczna, ale nie napawa też optymizmem. Indeks pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pokazujący przekroczone normy, nie oznacza, że utrzymują się one cały czas takie same. Normy te dzielą się na normy godzinowe, dzienne i roczne. Punkt pomiaru w Przemyślu znajduje się na ulicy Grunwaldzkiej, a jego wyniki można można sprawdzić na http://przemysl.pl/42882/3546/indeks-jakosci-powietrza.html . Przemyśl odnotowuje przekroczenia norm jakości powietrza, wpływ ma na to kilka rzeczy.

Pogoda, ciśnienie sprawia to, że w danym momencie niektóre wskaźniki mogą być przekroczone – wyjaśnia J.Hamryszczak. Wpływ na ten stan ma również geograficzne położenie miasta, kotlinka Sanu, przewiewność wzdłuż niego. Wraz ze zmianą kierunku wiatru dokonywany jest pomiar na daną godzinę.

Jest kilka kierunków działań wykonywanych by zmienić jakość powietrza w Przemyślu. Zapisane są one w uchwale dotyczącej przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ( realizowanego do 2020 r.) i obejmują termomodernizację – wymianę źródeł ciepła przez dołączenie do MPEC-u. W chwili obecnej Gmina nie realizuje takiego programu, który pozwalałby starać się o tą wymianę indywidualnym gospodarstwom. Mimo, że mieszkańcy dopytują się o taką możliwość. Realizowany zaś jest program KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – który obejmuje 11 wspólnot. W jego ramach jest do nich doprowadzane ciepło z MPEC-u. Program ten jest w 50 % dofinansowywany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termomodernizacja obejmuje również obiekty użyteczności publicznej.

Kolejnym krokiem ku zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji będzie zmiana zasilania samego MPEC-u. Obecnie przedsiębiorstwo jest na etapie uzgodnień wstępnej realizacji przejścia kotłowni na gaz poza systemowy.